5%

Pitanje 1 od 20

1. Hemoreceptore koji reaguju na promene koncentracije gasova u disajnim putevima predstavljaju:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Obeleži netačan iskaz za bronhiole:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Obeleži tačan iskaz za olfaktivni epitel:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Obeleži netačan iskaz za bronhiole:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Oflaktivni epitel čine koje ćelije:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Obeleži tačno:

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Krvno-vazdušnu barijeru čine?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Olfaktivnim epitelom nije obložena:

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Obeleži netačan iskaz za pneumocite tipa II:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Koliko alveola postoji u plućima?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Vestibularni nabori su:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koje nosne školjke su obložene respiratornim epitelom?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Obeleži tačan iskaz za olfaktivni epitel:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Bronhiole su:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Vazduh u alveolama odvajaju od krvi u kapilarima komponente krvno-vazdušne barijere, kojih ima koliko?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Glasne žice su obložene kojim epitelom?

Pitanje 20 od 20