Respiratorni trakt

 5%

Question 1 of 20

1. Obeleži netačan iskaz:

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Obeleži netačan iskaz za traheju:

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Obeleži netačan iskaz:

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Obeleži netačan iskaz:

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Netačan iskaz za hrskavice respiratornog sistema je:

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Krv-vazduh barijera u plućima se sastoji od:

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Skelet epiglotisa čini:

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Obeleži netačan iskaz za bronhiole:

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Netačan iskaz za hrskavice respiratornog sistema je:

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Gde se nalaze Klara ćelije?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Vestibularni nabori su:

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Obeleži netačan iskaz za bronhiole:

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Obeleži netačan iskaz za bronhiole:

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Netačan iskaz za potporne ćelije olfaktivnog epitela je:

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Obeleži netačan iskaz za pneumocite tipa II:

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Obeleži netačno:

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Obeleži netačan iskaz za pneumocite tipa I:

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –