Respiratorni trakt

 5%

Question 1 of 20

1. Olfaktivnim epitelom nije obložena:

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Veliki venski pleksusi poznati kao "sunjerasta tela" nalaze se u?

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Obeleži netačan iskaz:

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. ALveolarni duktusi, kao i alveole, obloženi su:

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Netačan iskaz za hrskavice respiratornog sistema je:

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. U elastične hraskavice spadaju sve navedene osim:

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Obeleži tačan iskaz za olfaktivni epitel:

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Netačan iskaz za neuroepitelna telašca bronhiola:

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Veruje se da stem ćelije respiratornog epitela predstavljaju:

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Obeleži netačan iskaz za cilije olfaktivnog epitela:

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Veće bronhiole su obložene kojim epitelom?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Obeleži tačan iskaz za olfaktivni epitel:

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Koje nosne školjke su obložene respiratornim epitelom?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Obeleži netačan iskaz:

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Obeleži netačno za plućni surfaktant:

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Obeleži netačan iskaz za pneumocite tipa II:

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Obeleži netačan iskaz:

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Obeleži netačan iskaz:

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Obeleži netačan iskaz za pneumocite tipa II:

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Obeleži netačan iskaz:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –