0%
23
Created on

Genetika

Replikacija DNK

1 / 20

Category: Replikacija DNK

1. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

2 / 20

Category: Replikacija DNK

2. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

3 / 20

Category: Replikacija DNK

3. Obeleži netačan iskaz:

4 / 20

Category: Replikacija DNK

4. Obeleži netačan iskaz:

5 / 20

Category: Replikacija DNK

5. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

6 / 20

Category: Replikacija DNK

6. Obeleži netačan iskaz:

7 / 20

Category: Replikacija DNK

7. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

8 / 20

Category: Replikacija DNK

8. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

9 / 20

Category: Replikacija DNK

9. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Eukariota:

10 / 20

Category: Replikacija DNK

10. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

11 / 20

Category: Replikacija DNK

11. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

12 / 20

Category: Replikacija DNK

12. Obeleži netačan iskaz:

13 / 20

Category: Replikacija DNK

13. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

14 / 20

Category: Replikacija DNK

14. Obeleži netačan iskaz:

15 / 20

Category: Replikacija DNK

15. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

16 / 20

Category: Replikacija DNK

16. Obeleži netačan iskaz:

17 / 20

Category: Replikacija DNK

17. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

18 / 20

Category: Replikacija DNK

18. Obeleži netačan iskaz:

19 / 20

Category: Replikacija DNK

19. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

20 / 20

Category: Replikacija DNK

20. Obeleži netačan iskaz:

Your score is

0%