5%

Pitanje 1 od 20

1. Paučinasto vezivno tkivo izgrađuje?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Epineurijum je omotač koji obavija:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Nervno tkivo sadrži dve vrste ćelija:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Motorni neuroni su:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Koja od navedenih struktura ulazi u sastav centralnog nervnog sistema?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Mijelinski omotač perifernih nerava čine?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koja od navedenih struktura je sastavni deo perifernog nervnog sistema?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Grupacija tela neurona izvan centralnog nervnog sistema naziva se?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koji od navedenih neurona su multipolarani?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Mijelinizovani nervi:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Sinapsa je?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. U glija ćelije spadaju?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Makrofag centralnog nervnog sistema je?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Telo neurona naziva se?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Konglomerati sive mase duboko u cerebrumu i cerebelumu nazivaju se?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Taniciti su vrsta?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji krvno-moždane barijere?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Kratki, razgranati citoplazmatski produžeci neurona nazivaju se?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji mijelinskog omotača perifernog nervnog sistema?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Potporne ćelije centralnog nervnog sistema su?

Pitanje 20 od 20