Nervno tkivo

 5%

Question 1 of 20

1. Grupacija tela neurona izvan centralnog nervnog sistema naziva se?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Mijelinizovani nervi:

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Nervno tkivo sadrži dve vrste ćelija:

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Koja od navedenih struktura ulazi u sastav centralnog nervnog sistema?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Koja od navedenih struktura je sastavni deo perifernog nervnog sistema?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Sinapsa je?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji mijelinskog omotača perifernog nervnog sistema?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. U glija ćelije spadaju?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Koji od navedenih neurona su multipolarani?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Konglomerati sive mase duboko u cerebrumu i cerebelumu nazivaju se?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Makrofag centralnog nervnog sistema je?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Paučinasto vezivno tkivo izgrađuje?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Epineurijum je omotač koji obavija:

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Mijelinski omotač perifernih nerava čine?

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Telo neurona naziva se?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Taniciti su vrsta?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Potporne ćelije centralnog nervnog sistema su?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Motorni neuroni su:

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Kratki, razgranati citoplazmatski produžeci neurona nazivaju se?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji krvno-moždane barijere?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –