Nervno tkivo

 5%

Question 1 of 20

1. Konglomerati sive mase duboko u cerebrumu i cerebelumu nazivaju se?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Epineurijum je omotač koji obavija:

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Koja od navedenih struktura je sastavni deo perifernog nervnog sistema?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji mijelinskog omotača perifernog nervnog sistema?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Nervno tkivo sadrži dve vrste ćelija:

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Potporne ćelije centralnog nervnog sistema su?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Makrofag centralnog nervnog sistema je?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Telo neurona naziva se?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji krvno-moždane barijere?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Mijelinizovani nervi:

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Mijelinski omotač perifernih nerava čine?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Grupacija tela neurona izvan centralnog nervnog sistema naziva se?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Najveći broj neurona u telu je?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. U glija ćelije spadaju?

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Taniciti su vrsta?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Koja od navedenih struktura ulazi u sastav centralnog nervnog sistema?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Motorni neuroni su:

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Kratki, razgranati citoplazmatski produžeci neurona nazivaju se?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Sinapsa je?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Koji od navedenih neurona su multipolarani?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –