5%

Pitanje 1 od 20

1. Konglomerati sive mase duboko u cerebrumu i cerebelumu nazivaju se?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Koja od navedenih struktura je sastavni deo perifernog nervnog sistema?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Epineurijum je omotač koji obavija:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Mijelinski omotač perifernih nerava čine?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Potporne ćelije centralnog nervnog sistema su?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Mijelinizovani nervi:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Grupacija tela neurona izvan centralnog nervnog sistema naziva se?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Paučinasto vezivno tkivo izgrađuje?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Kratki, razgranati citoplazmatski produžeci neurona nazivaju se?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koja od navedenih struktura ulazi u sastav centralnog nervnog sistema?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji mijelinskog omotača perifernog nervnog sistema?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Taniciti su vrsta?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. U glija ćelije spadaju?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji krvno-moždane barijere?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Nervno tkivo sadrži dve vrste ćelija:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Najveći broj neurona u telu je?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Sinapsa je?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Koji od navedenih neurona su multipolarani?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Telo neurona naziva se?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Makrofag centralnog nervnog sistema je?

Pitanje 20 od 20