5%

Pitanje 1 od 20

1. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji krvno-moždane barijere?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Kratki, razgranati citoplazmatski produžeci neurona nazivaju se?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Koji od navedenih neurona su multipolarani?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koja od navedenih struktura je sastavni deo perifernog nervnog sistema?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Grupacija tela neurona izvan centralnog nervnog sistema naziva se?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Konglomerati sive mase duboko u cerebrumu i cerebelumu nazivaju se?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Najveći broj neurona u telu je?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Sinapsa je?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Mijelinski omotač perifernih nerava čine?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Motorni neuroni su:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Taniciti su vrsta?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Nervno tkivo sadrži dve vrste ćelija:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Telo neurona naziva se?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Epineurijum je omotač koji obavija:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Potporne ćelije centralnog nervnog sistema su?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Koja od navedenih struktura ulazi u sastav centralnog nervnog sistema?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koja od navedenih struktura učestvuje u izgradnji mijelinskog omotača perifernog nervnog sistema?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Makrofag centralnog nervnog sistema je?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Paučinasto vezivno tkivo izgrađuje?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. U glija ćelije spadaju?

Pitanje 20 od 20