Limfno tkivo

 5%

Question 1 of 20

1. Obeleži netačan iskaz za nepčane tonzile:

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Obeleži netačan iskaz:

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Obeleži netačan iskaz:

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Obeleži netačan iskaz za timus:

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Timus-zavisna zona limfnog čvora je:

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Obeleži netačan iskaz:

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Obeleži netačan iskaz za timus:

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Obeleži netačan iskaz:

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Obeleži netačan iskaz:

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Obeleži netačan iskaz za nepčane tonzile:

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Obeleži netačan iskaz:

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Obeleži netačan iskaz:

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Limfni folikuli su pozicionirani u:

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Obeleži netačan iskaz za timus:

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Obeleži netačan iskaz:

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Obeleži netačan iskaz za nepčane tonzile:

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Obeleži netačan iskaz:

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Obeleži netačan iskaz:

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Obeleži netačan iskaz za jezičnu tonzilu:

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Obeleži netačan iskaz za limfu:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –