5%

Pitanje 1 od 20

Na datoj slici, sa brojem 1 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

Na datoj slici, sa brojem 9 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

Na datoj slici, sa brojem 10 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

Na datoj slici, sa brojem 7 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

Na datoj slici, sa brojem 7 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

Na datoj slici, sa brojem 3 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

Na datoj slici, sa brojem 6 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

Na datoj slici, sa brojem 1 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

Na datoj slici, sa brojem 3 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

Na datoj slici, sa brojem 10 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

Na datoj slici, sa brojem 2 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

Na datoj slici, sa brojem 4 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

Na datoj slici, sa brojem 5 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

Na datoj slici, sa brojem 4 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

Na datoj slici, sa brojem 2 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

Na datoj slici, sa brojem 8 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

Na datoj slici, sa brojem 9 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

Na datoj slici, sa brojem 6 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

Na datoj slici, sa brojem 11 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

Na datoj slici, sa brojem 8 obeležena je:

Kosti lobanje

Pitanje 20 od 20