Obeleži netačno:

Pitanje 1 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 2 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 3 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 4 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 5 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 6 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 7 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 8 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 9 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 10 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 11 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 12 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 13 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 14 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 15 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 16 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 17 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 18 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 19 od 40

A. sazrevanje afiniteta je uslovljeno akumulacijom point-mutacija u kodirajućim sekvencama za V regione i teških i lakih lanaca

Pitanje 20 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 21 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 22 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 23 od 40

Obeleži netačno za T limfocite:

Pitanje 24 od 40

Obeleži netačno za T limfocite:

Pitanje 25 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 26 od 40

Obeleži netačno za T limfocite:

Pitanje 27 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 28 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 29 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 30 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 31 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 32 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 33 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 34 od 40

Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 35 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 36 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 37 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 38 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 39 od 40

Obeleži netačno:

Pitanje 40 od 40