Hromozomske aberacije

Obeleži netačan iskaz:

Question 1 of 40

Hromozomski prekidi:

Question 2 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 3 of 40

Obeleži netačno za trizomiju X:

Question 4 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 5 of 40

Obeleži netačno za marker hromozome:

Question 6 of 40

Obeleži netačno za osobe sa Tarnerovim sindromom:

Question 7 of 40

Obeleži netačno:

Question 8 of 40

Obeleži netačno za amniocentezu:

Question 9 of 40

Obeleži netačan iskaz za Klinefelterov sindrom:

Question 10 of 40

Obeleži netačno za trizomiju X:

Question 11 of 40

Obeleži netačno za izohromozom:

Question 12 of 40

Obeleži netačno za heterologu Robertsonovu trasnlokaciju:

Question 13 of 40

Obeleži netačan iskaz za delecije:

Question 14 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 15 of 40

Obeleži netačan iskaz za delecije:

Question 16 of 40

Obeleži netačno za amniocentezu:

Question 17 of 40

Obeleži netačno za biopsiju horionskih resica:

Question 18 of 40

Obeleži netačan iskaz za delecije:

Question 19 of 40

Obeleži netačan iskaz za inverzije:

Question 20 of 40

Pahitenski kvadrivalent odlikuje:

Question 21 of 40

Obeleži netačno za biopsiju horionskih resica:

Question 22 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 23 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 24 of 40

Primarno hromozomsko nerazdvajanje je rezultat nerazdvajanja u:

Question 25 of 40

Obeleži netačno:

Question 26 of 40

Obeleži netačno za heterologu Robertsonovu trasnlokaciju:

Question 27 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 28 of 40

Obeleži netačno:

Question 29 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 30 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 31 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 32 of 40

Obeleži netačan iskaz za Klinefelterov sindrom:

Question 33 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 34 of 40

Obeleži netačno za ring hromozom:

Question 35 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 36 of 40

Obeleži netačan iskaz za recipročne translokacije:

Question 37 of 40

Hromozomski prekidi:

Question 38 of 40

Obeleži netačan iskaz:

Question 39 of 40

Obeleži netačno za ring hromozom:

Question 40 of 40


 


– Advertisement –