5%

Pitanje 1 od 20

1. Glison-ova kapsula omotava:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Nutritivni krvotok jetre predstavlja?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Žučni kanal je obložen kojim epitelom?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koji proces se vrši u perivenskim hepatocitima?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Žuč se otpušta:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Interlobularni kanali pankreasa obloženi su:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Patološki procesi koji zahvataju cirkulaciju jetre:

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Od čega je izgrađen zid žučne kese?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Glikogen jetre predstavlja deponovani oblik?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koje faktore koagulacije sintetiše jetra?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. _______ se nalazi u centru jetrinog lobusa.

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Dnevno se izlučuje koliko žuči?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Koncentracija žuči zasniva se na mehanizmu?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Dezoksigenisanu krv nosi?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Šta je tačno za periportalne hepatocite?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Koji proces se vrši u perivenskim hepatocitima?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Fukncionalni krvotok jetre predstavlja?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Ćelije endokrikrog dela pankreasa grupisane su u :

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Kapsula jetre zove se:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Prostor između tri lobulusa jetre koji sadrži arteriju, venu i žučni kanalić se naziva:

Pitanje 20 od 20