5%

Pitanje 1 od 20

1. Šta je od navedenog karakteristično za dentin?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Čovek poseduje ______ sekutića.

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Donja 1/3 ezofagusa sadrži?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koji od navedenih slojeva ne ulazi u sastav mastikatornog epitela?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Sekret pljuvačnih žlezda sadrži ______.

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Obeleži netačnu tvrdnju vezanu za enterocite.

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. U granulama kojih ćelija se nalazi pepsinogen?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Koje od navedenih ćelija proizvode HCL?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Limfatički kapilari smešteni u vilusu tankog creva nazivaju se?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Spoljašnji sloj GI trakta, kada je on u kontaktu sa drugim organom, naziva se?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Liberkinove žlezde su karakteristične za?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. 5-hidroksitriptamin (serotonin) stvaraju?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. U kom od navedenih slojeva se nalazi lamina propria?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Kako se drugačije nazivaju Kerkingovi nabori?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Čovek poseduje ______ kutnjaka.

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Peristaltički pokreti tankog creva posedica su kontrakcije:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. _______ luče parijatelne ćelije specifičnih želudačnih žlezda.

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Koji izvodni kanal se izliva u šanac opšančene papile?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Pojava beličastog pokrova u nekim febrilnim stanjima je porekla?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Obeleži netačnu tvrdnju vezanu za dentin.

Pitanje 20 od 20