5%

Pitanje 1 od 20

1. Auerbahov pleksus nalazi se u?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. U granulama kojih ćelija se nalazi pepsinogen?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Rugae se mogu naći na unutrašnjoj površini?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Koje od navedenih gustativnih papila su najsitnije i najbrojnije?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Pajerove ploče sastavni su deo?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Koji deo jezika je najbogatiji limfnim folikulima?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Želudac je obložen _________.

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Najbrojnije ćelije epitela debelog creva su?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Između dentina i periodontalnog ligamenta nalazi se?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Ameloblasti stvaraju ______.

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Šta od navedenog opisuje periodoncijum?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. U kom sloju su locirane kardijačne i pilorusne žlezde?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Zubnu pulpu oblaže?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Peritoneum je obložen:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. U predelu korena zuba, dentin je pokriven čime?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. _____________ ne sadrže gustativne korpuskule?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. U središtu zuba nalazi se?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Koja od navedenih ćelija nije sastavni deo crevnih žlezda?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Obeleži netačnu tvrdnju vezanu za dentin.

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. 5-hidroksitriptamin (serotonin) stvaraju?

Pitanje 20 od 20