Dermatovenerologija: STD

1. Syphilis latens:

Question 1 of 153

2. Scleradenitis bez periadenitisa označava:

Question 2 of 153

3. Lek izbora za lečenje svih oblika sifilisa je:

Question 3 of 153

4. Komplikacije infekcije N.gonorrhoeae kod žena su:

Question 4 of 153

5. Kod endemskog sifilisa šankr je lokalizovan na:

Question 5 of 153

6. Stigmata kongenitalnog sifilisa su:

Question 6 of 153

7. Nakon primarnog stadijuma, ukoliko se ne leči nastaje:

Question 7 of 153

8. Sexually transmitted diseases (STD) se:

Question 8 of 153

9. Alopecia areolaris syphilitica je manifestacija:

Question 9 of 153

10. Bezbolne uvećane regionalne limfne žlezde u primarnom stadijumu sifilisa su:

Question 10 of 153

11. Lymphogranuloma venereum je:

Question 11 of 153

12. Kliničke manifestacije sekundarnog stadijuma sifilisa:

Question 12 of 153

13. Promukao govor kao „lavež psa” je simptom:

Question 13 of 153

14. Svi oboleli od luesa u jednom periodu trajanja bolesti imaju:

Question 14 of 153

15. Najinfektivnije promene sekundarnog stadijuma sifilisa su:

Question 15 of 153

16. Hutchinson-ov trijas čine:

Question 16 of 153

17. Izazivač Lymphogranuloma venereum je:

Question 17 of 153

18. Generalizovani scleradenitis sekundarnog stadijuma sifilisa ne karakterišu:

Question 18 of 153

19. Neurosifilis može biti:

Question 19 of 153

20. Trichomoniasis lečenje:

Question 20 of 153

21. Izazivač ulcusa molle je:

Question 21 of 153

22. Trichomoniasis:

Question 22 of 153

23. Treponema pallidum je:

Question 23 of 153

24. Generalizovani scleradenitis sekundarnog stadijuma sifilisa karakterišu:

Question 24 of 153

25. Atipičan ulkus durum je bolan kada je:

Question 25 of 153

26. Dijagnoza gonoreje sprovodi se:

Question 26 of 153

27. Urethtitis postogonorrhoica je:

Question 27 of 153

28. Komplikacije infekcijom Neisseriom gonorrhoeae kod muškaraca su:

Question 28 of 153

29. Simptomatska gonoreja kod žena manifestuje se:

Question 29 of 153

30. Herpes genitalis:

Question 30 of 153

31. U lečenju gonoreje obavezno je:

Question 31 of 153

32. Papulae eroseae su najinfektivnije promene:

Question 32 of 153

33. Sexually transmitted diseases (STD) se:

Question 33 of 153

34. Infekcija T. pallidum najčešće nastaje:

Question 34 of 153

35. Najčešća komplikacija gonoroičnog uretritisa kod osoba oba pola je:

Question 35 of 153

36. Buschke- Löwenstein predstavlja:

Question 36 of 153

37. Bezbolan šankr genitalne ili ekstragenitalne lokalizacije je karakteristična promena:

Question 37 of 153

38. Primena tetraciklina u graviditetu je:

Question 38 of 153

39. Ulcus molle je:

Question 39 of 153

40. Scleradenitis bez periadenitisa ne označava:

Question 40 of 153

41. Kasni latentni sifilis nastaje:

Question 41 of 153

42. Posle inicijalne infekcije, nakon 10-30 godina razvija se:

Question 42 of 153

43. Veliki broj inficiranih osoba na određenoj teritoriji u dužem vremenskom period je:

Question 43 of 153

44. Kongenitalni sifilis nastaje:

Question 44 of 153

45. Što je sifilis majke stariji (u kasnijem stadijumu):

Question 45 of 153

46. Lymphogranuloma venereum:

Question 46 of 153

47. Kongenitalni sifilis se razvija ukoliko se infekcija T.pallidum prenese:

Question 47 of 153

48. Indirektni putevi nastanka infekcije endemskog sifilisa su:

Question 48 of 153

49. Ukoliko infekcija T.pallidum nastane intrauterino razvija se:

Question 49 of 153

50. Kod endemskog sifilisa održavanju infekcije pogoduju:

Question 50 of 153

51. Uvećane regionalne limfne žlezde u primarnom stadijumu sifilisa su:

Question 51 of 153

52. „Klasične“ venerične bolesti su:

Question 52 of 153

53. Infekcija N.gonorrhoeae kod žena može dati:

Question 53 of 153

54. Sexually transmitted diseases (STD) se:

Question 54 of 153

55. Komplikacije infekcije N.gonorrhoeae kod žena su:

Question 55 of 153

56. Treponema pallidum (Spiroheta pallida):

Question 56 of 153

57. Syphilis (Lues venerea) je:

Question 57 of 153

58. Pustulo- ulcerozni sifilidi su sinonim za:

Question 58 of 153

59. Ukoliko se adekvatnim dozama lekova leči gravidna majka, sprečava se infekcija fetusa:

Question 59 of 153

60. Simptomatska gonoreja kod žena ne manifestuje se:

Question 60 of 153

61. Kliničke manifestacije sekundarnog sifilisa:

Question 61 of 153

62. Neisseria gonorrhoeae dovodi do infekcije:

Question 62 of 153

63. Conjunctivitis gonorrhoica :

Question 63 of 153

64. Simptomatska gonoreja kod žena ne manifestuje se:

Question 64 of 153

65. Lečenje condylomata acuminata:

Question 65 of 153

66. Treponema pallidum je:

Question 66 of 153

67. Kliničke manifestacije sekundarnog sifilisa:

Question 67 of 153

68. Kutane manifestacije tercijarnog sifilisa su:

Question 68 of 153

69. Simptomatska gonoreja kod žena manifestuje se:

Question 69 of 153

70. Alterativni lek za lečenje ulcusa molle:

Question 70 of 153

71. Infekcija Treponeme pallidum najčešće nastaje:

Question 71 of 153

72. Urethritis mycoplasmatica:

Question 72 of 153

73. Za ulazak Treponeme pallidum u organizam:

Question 73 of 153

74. Nakon višegodišnjeg inkubacionog perioda razvija se:

Question 74 of 153

75. Sexually transmitted diseases (STD) su:

Question 75 of 153

76. Urethritis non-gonorrhoica:

Question 76 of 153

77. Kod endemskog sifilisa šankr nije lokalizovan na:

Question 77 of 153

78. Granuloma ingvinale karakteriše:

Question 78 of 153

79. Lečenje mikoplazmi:

Question 79 of 153

80. Kliničke manifestacije sekundarnog sifilisa nisu:

Question 80 of 153

81. Syphilis congenitalis praecox razvija se:

Question 81 of 153

82. Sekundarni stadijum sifilisa karakteriše:

Question 82 of 153

83. Kutane manifestacije primarnog stadijuma sifilisa:

Question 83 of 153

84. Infekcija N.gonorrhoeae kod žena može se:

Question 84 of 153

85. Condylomata acuminata su:

Question 85 of 153

86. U raznim delovima sveta uočena sve veća:

Question 86 of 153

87. Syphilis secundaria nastaje:

Question 87 of 153

88. Posle druge godine od infekcije nastaje:

Question 88 of 153

89. Incidencija ulcusa molle:

Question 89 of 153

90. “Venerina ogrlica” je kutana manifestacija:

Question 90 of 153

91. Kod endemskog sifilisa šankr je lokalizovan na:

Question 91 of 153

92. T.pallidum ulazi u cirkulaciju:

Question 92 of 153

93. Diferencijalna dijagnoza gonoreje su:

Question 93 of 153

94. Dijagnostika sifilisa podrazumeva:

Question 94 of 153

95. Mukokutane ili mukozne promene sekundarnog sifilisa su:

Question 95 of 153

96. Sekundarni sifilis daje alopeciju u vidu malih zona proređene dlake kao da je kapilicijum:

Question 96 of 153

97. Atipičan ulkus durum obično je:

Question 97 of 153

98. Papulae eroseae nisu:

Question 98 of 153

99. Baza tipičnog ulkus duruma je:

Question 99 of 153

100. Kliničke manifestacije sekundarnog sifilisa su:

Question 100 of 153

101. Simptomatska gonoreja kod muškaraca manifestuje se:

Question 101 of 153

102. Kod endemskog sifilisa latentni period je:

Question 102 of 153

103. Ulkus durum prate:

Question 103 of 153

104. Klinička slika Chlamydia trachomatis:

Question 104 of 153

105. Karakteristična promena primarnog sifilisa nije:

Question 105 of 153

106. Incidencija STD u celom svetu je:

Question 106 of 153

107. Granuloma ingvinale karakteriše:

Question 107 of 153

108. Syphilis congenitalis tarda razvija se:

Question 108 of 153

109. Kliničku sliku primarnog sifilisa karakteriše:

Question 109 of 153

110. Syphilis latens:

Question 110 of 153

111. Sexually transmitted diseases (STD) su:

Question 111 of 153

112. Syphilis tertiaria razvija se nakon:

Question 112 of 153

113. Penetraciji Treponeme pallidum u organizam pogoduju:

Question 113 of 153

114. Tipičan ulkus durum ima:

Question 114 of 153

115. Kardiovaskularni sifilis razvija se kada treponeme napadaju vasa vasorum aorte:

Question 115 of 153

116. Alopecija u vidu malih zona proređene dlake, kao kapilicijum“izjeden moljcima”je:

Question 116 of 153

117. Conjunctivitis gonorrhoica ne nastaje:

Question 117 of 153

118. Bubo indolens su:

Question 118 of 153

119. Simptomatska gonoreja kod žena:

Question 119 of 153

120. Infekcija N.gonorrhoeae kod žena može dati:

Question 120 of 153

121. Karakteristična promena primarnog sifilisa je:

Question 121 of 153

122. Ukoliko infekcija T.pallidum nastane intrauterino, prenošenjem sa obolele, nelečene majke na fetus razvija se:

Question 122 of 153

123. Ulkus durum prate:

Question 123 of 153

124. Stečeni venerični sifilis nije infekcija nastala:

Question 124 of 153

125. Uzročnik granuloma inguinale je:

Question 125 of 153

126. Th lymphogranuloma venereum:

Question 126 of 153

127. Uvećanje regionalnih limfnih žlezda je:

Question 127 of 153

128. Prenošenjem infekcije u toku graviditeta sa obolele majke na fetus nastaje:

Question 128 of 153

129. Pre navršene druge godine od infekcije nastaje:

Question 129 of 153

130. Diferencijalna dijagnoza gonoreje nisu:

Question 130 of 153

131. Regionalno uvećane limfne žlezde koje nisu srasle ni međusobno, ni sa kožom koja ih pokriva je:

Question 131 of 153

132. „Klasične“ venerične bolesti su:

Question 132 of 153

133. Dijagnoza Ulcus molle:

Question 133 of 153

134. Leukoderma colli syphilitica je sinonim za:

Question 134 of 153

135. Lečenje Chlamydia trachomatis:

Question 135 of 153

136. Kardiovaskularni sifilis razvija se kada:

Question 136 of 153

137. Loši socioekonomski uslovi pogoduju održavanju infekcije:

Question 137 of 153

138. Lečenje Granuloma inguinale:

Question 138 of 153

139. Prevencija Conjunctivitis gonorrhoica u porodilištima je:

Question 139 of 153

140. “Syphilis d’emblee” nastaje:

Question 140 of 153

141. Kliničke manifestacije sekundarnog sifilisa nestaju:

Question 141 of 153

142. Simptomatska gonoreja kod žena manifestuje se:

Question 142 of 153

143. Lymphogranuloma venereum se dokazuje:

Question 143 of 153

144. Baza tipičnog ulkus duruma nije:

Question 144 of 153

145. Komplikacije infekcijom Neisseriom gonorrhoeae kod muškaraca nisu:

Question 145 of 153

146. Kliničke manifestacije trećeg stadijuma sifilisa su:

Question 146 of 153

147. Zbog raznolikosti kliničkih manifestacija diferencijalna dijagnoza sifilisa je:

Question 147 of 153

148. Tipičan ulkus durum obično je:

Question 148 of 153

149. Simptomatska gonoreja kod žena:

Question 149 of 153

150. Gonorrhoea je:

Question 150 of 153

151. Dg Granuloma inguinale:

Question 151 of 153

152. U dijagnostici gonoreje obavezno je i sledeće:

Question 152 of 153

153. Diferencijalna Dg Ulcus molle:

Question 153 of 153


 


– Advertisement –