1. Šta je tačno za sarcoma Kapoši kod AIDS-a?

Pitanje 1 od 98

2. Za ulcus durum nije tačno:

Pitanje 2 od 98

3. U terapiji hiperhromija ne koriste se:

Pitanje 3 od 98

4. U terapiji oboljenja rosacea nije indikovana primena:

Pitanje 4 od 98

5. Za strophulus infantum je tačno:

Pitanje 5 od 98

6. Za celulitis nije tačno:

Pitanje 6 od 98

7. U predilekcione zone psoriasis vulgaris ne spada:

Pitanje 7 od 98

8. Za erythema fixum je tačno:

Pitanje 8 od 98

9. Za angioedem ( oedema Quincke) nije tačno:

Pitanje 9 od 98

10. U terapiji pityriasis versicolor se ne koristi:

Pitanje 10 od 98

11. Pseudoakantoza se odlikuje:

Pitanje 11 od 98

12. Za dermatitis e contactu allergica je tačno:

Pitanje 12 od 98

13. Za pityriasis versicolor nije tačno:

Pitanje 13 od 98

14. Za livedo reticularis nije tačno:

Pitanje 14 od 98

15. Početna promena kod ektime je:

Pitanje 15 od 98

16. Kod kog oboljenja se DIF testom detektuju linearni depoziti IgG u zoni bazalne membrane:

Pitanje 16 od 98

17. Za lupus vulgaris nije tačno:

Pitanje 17 od 98

18. Za oboljenje verruca seborrhoica nije tačno:

Pitanje 18 od 98

19. Psoriasis pustulosa generalisata NE karakteriše se:

Pitanje 19 od 98

20. U terapiji hiperhromija ne koriste se:

Pitanje 20 od 98

21. U terapiji egzantema izazvanih lekovima je indikovana primena:

Pitanje 21 od 98

22. U grupi imunosupresiva ne nalazi se:

Pitanje 22 od 98

23. Koja od navedenih dermatoza se ne ubraja u paraneoplastične dermatoze?

Pitanje 23 od 98

24. Za impetigo bullosa je tačno:

Pitanje 24 od 98

25. Kod neurofibromatosis von Recklinghausen se ne javljaju:

Pitanje 25 od 98

26. Za erythema exsudativum miltiforme (EEM) nije tačno:

Pitanje 26 od 98

27. Testom direktne imunoflorescencije kod hroničnog lupusa erythematodesa se otkrivaju:

Pitanje 27 od 98

28. Tuberculosis verrucosa cutis nastaje:

Pitanje 28 od 98

29. Leukocitoklazijski vaskulitis je osnovni histopatološki nalaz kod:

Pitanje 29 od 98

30. U terapiji scabiesa koristi:

Pitanje 30 od 98

31. Za urticaria-like vasculitis je tačno:

Pitanje 31 od 98

32. Fenomen ''želea od jabuke'' je karakterističan za:

Pitanje 32 od 98

33. Kao komplikacija streptokoknog impetiga može se javiti:

Pitanje 33 od 98

34. Egzantemi zahvataju:

Pitanje 34 od 98

35. Za syphilis latens nije tačno:

Pitanje 35 od 98

36. Vezikule kod ekcema nastaju zbog:

Pitanje 36 od 98

37. Šta od navedenog nije tačno za condylomata acuminata?

Pitanje 37 od 98

38. U histopatološkoj slici urtike se ne nalazi/e:

Pitanje 38 od 98

39. Kliničku  sliku celulitisa karakteriše:

Pitanje 39 od 98

40. Uzrok simptomatskog hirzutizma nije:

Pitanje 40 od 98

41. Za vitiligo je tačno:

Pitanje 41 od 98

42. Koji medikamenti su indikovani u opštoj terapiji hirzutizma?

Pitanje 42 od 98

43. Za herpes zoster nije tačno:

Pitanje 43 od 98

44. Akutno inflamatorno oboljenje derma i hipoderma je:

Pitanje 44 od 98

45. Kao posledica razvoja reakcije I tipa preosetljivosti može  nastati:

Pitanje 45 od 98

46. Početna promena kod impetigo contagiosa (Tilbury-Fox) je:

Pitanje 46 od 98

47. Za infekciju herpes virusima nije tačno:

Pitanje 47 od 98

48. Koja dermatofitna oboljenja se manifestuje  inflamovanim plakovima sa supurativnim folikulitisom?

Pitanje 48 od 98

49. Kod psoriasis vulgaris se ne javlja:

Pitanje 49 od 98

50. Tinea pedis ne može imati:

Pitanje 50 od 98

51. Favus (gljivična infekcija) zahvata:

Pitanje 51 od 98

52. Za pityriasis versicolor (PV) nije tačno:

Pitanje 52 od 98

53. Kod Lichen planusa, fokalna hipergranuloza je histopatološki osnov:

Pitanje 53 od 98

54. Uzrok onihošize može biti:

Pitanje 54 od 98

55. Neisseria gonorrhoeae (zaokruži tačan odgovor):

Pitanje 55 od 98

56. Za dermatitis seborrhoica (DS) nije tačno:

Pitanje 56 od 98

57. U terapiji tuberkuloze kože se ne koristi:

Pitanje 57 od 98

58. Hiperkeratoza ortokeratotskog tipa sa keratinskim čepovima i proširenim folikularnim ostijumima postoji kod:

Pitanje 58 od 98

59. U karakteristike dermatitis atopica spadaju:

Pitanje 59 od 98

60. U lečenju dermatofitnih oboljenja kapilicijuma se ne koristi:

Pitanje 60 od 98

61. Za erythema nodosum (EN) nije tačno:

Pitanje 61 od 98

62. U sekundarnom sifilisu VDRL test je:

Pitanje 62 od 98

63. Impetigo contagiosa se javlja:

Pitanje 63 od 98

64. Za morbus Paget je tačno:

Pitanje 64 od 98

65. Za medikamentozne egzanteme nije tačno:

Pitanje 65 od 98

66. U primarne eflorescencije ne spada:

Pitanje 66 od 98

67. Šta od navedenog karatkeriše dermatomiozitis?

Pitanje 67 od 98

68. HSV je često antigenski stimulus za:

Pitanje 68 od 98

69. Za ektimu nije tačno:

Pitanje 69 od 98

70. Balonska degeneracija je rezultat:

Pitanje 70 od 98

71. Za pedikulozu je tačno:

Pitanje 71 od 98

72. Za papulozne sifilide nije tačno:

Pitanje 72 od 98

73. Vrednosti kreatin kinaze, aldolaze, LDH i SGOT  su povišeni kod:

Pitanje 73 od 98

74. Za paraneoplastične dermatoze je tačno:

Pitanje 74 od 98

75. Za erythema soalre nije tačno:

Pitanje 75 od 98

76. Za celulitis nije tačno:

Pitanje 76 od 98

77. Za simptom gonoreje kod muškaraca nije karakteristično:

Pitanje 77 od 98

78. Za Mycosis fungoides je tačno:

Pitanje 78 od 98

79. Balanitis se ne očekuje kao posledica:

Pitanje 79 od 98

80. Dijagnoza oboljenja iz grupe autoimunskih pemphigusa postavlja se na osnovu:

Pitanje 80 od 98

81. Lajmska bolest prolazi kroz:

Pitanje 81 od 98

82. U lečenju skabijesa korsiti se:

Pitanje 82 od 98

83. Šta nije tačno za androgenetsku alopeciju kod muškaraca?

Pitanje 83 od 98

84. U kriterijume za postavljanje dijagnoze purpura Henoch-Schoenlein ne spada:

Pitanje 84 od 98

85. Kada postoji sumnja na gljivičnu infekciju, histopatološki preparati se boje:

Pitanje 85 od 98

86. Za egzantem nije tačno:

Pitanje 86 od 98

87. Izazivač duboke gljivične infekcije kapilicijuma (Kerion Celsi) je:

Pitanje 87 od 98

88. Nodusi kod erythema nodosum su:

Pitanje 88 od 98

89. Prvi simptom simptomatske gonoreje kod muškaraca je:

Pitanje 89 od 98

90. Za SSSS nije tačno:

Pitanje 90 od 98

91. Kanalići kod scabies-a se tipično nalaze na:

Pitanje 91 od 98

92. Za infekciju herpes virusima nije tačno:

Pitanje 92 od 98

93. U dermatofitna oboljenja spada:

Pitanje 93 od 98

94. Staphylococcus aureus nije primarni uzročnik:

Pitanje 94 od 98

95. Za opekotine (combustiones) je tačno:

Pitanje 95 od 98

96. Koji od navedenih tvrdnji nije tačna za primarni stadijum sifilisa:

Pitanje 96 od 98

97. Urticaria factitia je provocirana:

Pitanje 97 od 98

98. Za keratosis pilaris je tačno:

Pitanje 98 od 98