1. Dermatitis e contactu irritativa nastaje u kontaktu sa:

Pitanje 1 od 22

2. Kožne promene kod Purpure Henoch-Schoenlein:

Pitanje 2 od 22

3. Purpura Henoch-Schoenlein:

Pitanje 3 od 22

4. Izvođenje epikutanog  testiranja  je korisno u diferen.dijagnozi:

Pitanje 4 od 22

5. Purpurična makula veličine oko jednog centimetra naziva se:

Pitanje 5 od 22

6. Klasični trijas atopijskih bolesti čine:

Pitanje 6 od 22

7. Uzrok purpure Henoch-Schoenlein nije:

Pitanje 7 od 22

8. Purpura pigmentosa progresiva ( M.Schamberg) javlja se u vidu:

Pitanje 8 od 22

9. Osnovna indikacija za izvođenje epikutanog testiranja (patch test) je postavljanje dijagnoze:

Pitanje 9 od 22

10. Kod obolelih od Skorbuta na koži se javlja:

Pitanje 10 od 22

11. Kortikosteroidi se ne primenjuju u lečenju:

Pitanje 11 od 22

12. Dermatitis coccica je uzrokovan:

Pitanje 12 od 22

13. Purpura medicamentosa obično nastaje:

Pitanje 13 od 22

14. Vaskularne purpure nastaju zbog:

Pitanje 14 od 22

15. Za postavljanje dijagnoze atopijskog dermatitisa potrebana su:

Pitanje 15 od 22

16. Purpura senilis je uzrokovana:

Pitanje 16 od 22

17. Klinička manifestacija atopijskog dermatitisa adolescenata i odraslih je:

Pitanje 17 od 22

18. Klinička slika atopijskog dermatitisa od 2.-12.godine života je:

Pitanje 18 od 22

19. Recidivi kod Purpure Henoch-Schoenlein javljaju se:

Pitanje 19 od 22

20. Prurigo Besnier je klinička slika atopijskog dermatitisa:

Pitanje 20 od 22

21. Uzrok eczema dyshidroticum može biti:

Pitanje 21 od 22

22. Direktnim imunofluorescentnim testom (DIF) kod obolelih  od Purpure H-Schoenlein u zidovima krvnih sudova otkrivaju se depoziti:

Pitanje 22 od 22