1. Etiologija Sarkoidoze je nepoznata ali se smatra mogućom interakcija više gena i:

Pitanje 1 od 56

2. Granuloma annulare po definiciji je:

Pitanje 2 od 56

3. Angiolupoidnu formu Sarkoidoze karakteriše:

Pitanje 3 od 56

4. Vitropresija kod Sarkoidoze daje:

Pitanje 4 od 56

5. Ukoliko se Sarkoidoza manifestuje kutanim granulomima prognoza bolesti je:

Pitanje 5 od 56

6. Neinfektivne granulome kože karakteriše pojava:

Pitanje 6 od 56

7. U lokalnom lečenje sarkoida primenjuju se:

Pitanje 7 od 56

8. Granulomi se kod Sarkoidoze:

Pitanje 8 od 56

9. Vitropresija kod Sarkoidoze daje:

Pitanje 9 od 56

10. Klinički oblik sarkoidoze u vidu malih nodusa karakterišu:

Pitanje 10 od 56

11. Kožne manifestacije sarkoidoze su:

Pitanje 11 od 56

12. Dijagnostika Necrobiosis lipoidica diabeticorum podrazumeva i:

Pitanje 12 od 56

13. Kožne manifestacije sarkoidoze mogu biti:

Pitanje 13 od 56

14. Sarkoidoza je po definiciji:

Pitanje 14 od 56

15. Dijagnoza Granuloma annulare može se postaviti na osnovu karakterističnih kožnih promena i:

Pitanje 15 od 56

16. Oko stranih materija koje prodiru u organizam formira se:

Pitanje 16 od 56

17. Sarkoidoza primarno uvek zahvata pluća manifestujući se:

Pitanje 17 od 56

18. Necrobiosis lipoidica diabeticorum po definiciji je:

Pitanje 18 od 56

19. Tuberozne dermatoze su:

Pitanje 19 od 56

20. Granulomi kod Sarkoidoze su:

Pitanje 20 od 56

21. Za dijagnozu Sarkodize važan je povišen nivo:

Pitanje 21 od 56

22. Granuloma annulare klinički karakterišu:

Pitanje 22 od 56

23. Granuloma annulare klinički karakteriše pojava:

Pitanje 23 od 56

24. Od Sarkoidoze češće oboljevaju:

Pitanje 24 od 56

25. Prodor silicijuma kroz povrede na koži dovodi do nastanka:

Pitanje 25 od 56

26. Granulome oko stranog tela histološki karakterišu:

Pitanje 26 od 56

27. Klinički oblik sarkoidoze u vidu velikih nodusa karakterišu:

Pitanje 27 od 56

28. Morbus Besnier-Boeck- Schaumann je:

Pitanje 28 od 56

29. Endogene strane materije za organizam mogu biti:

Pitanje 29 od 56

30. Granuloma annulare po definiciji obično se manifestuje:

Pitanje 30 od 56

31. Solitaran, lividno-eritematozan mek, hemisferični tumefakt na nosu sa slabom tendencijom ka spontanoj rezoluciji karakteriše:

Pitanje 31 od 56

32. Iako je klinička slika Granuloma annulare karakteristična i dijagnoza se može postaviti kliničkim pregledom i:

Pitanje 32 od 56

33. Neinfektivne granulome kože karakterišu tuberi:

Pitanje 33 od 56

34. Neinfektivne granulome kože histološki karakterišu:

Pitanje 34 od 56

35. Kutani sarkoidni granulomi su udruženi sa:

Pitanje 35 od 56

36. Lečnje Diabetes mellitusa kod obolelih od Necrobiosis lipoidica diabeticorum je:

Pitanje 36 od 56

37. Lupus pernio karakteriše:

Pitanje 37 od 56

38. Bolesnici sa sistemskom sarkoidozom imaju:

Pitanje 38 od 56

39. Česta pojava granuloma u ožiljku karakteriše:

Pitanje 39 od 56

40. Bolesnici sa sistemskom sarkoidozom imaju kožne manifestacije u:

Pitanje 40 od 56

41. Klinički tok i prognoza Sarkoidoze zavise od:

Pitanje 41 od 56

42. Klinički se Granuloma annulare može manifestovati:

Pitanje 42 od 56

43. Etiologija Sarkoidoze je nepoznata ali se smatra mogućom:

Pitanje 43 od 56

44. Silikatni granulomi manifestuju se formiranjem:

Pitanje 44 od 56

45. Granulomi oko stranog tela mogu nastati zbog prodora u organizam:

Pitanje 45 od 56

46. Vitropresija kod Sarkoidoze daje lupoidni izgled:

Pitanje 46 od 56

47. Etiologija Granuloma annulare je:

Pitanje 47 od 56

48. Histopatološki nalaz karakterističan za Sarkoidozu je:

Pitanje 48 od 56

49. U zavisnosti od forme i rasporeda tubera postoji:

Pitanje 49 od 56

50. Veći plakovi Necrobiosis lipoidica diabeticorum obično su:

Pitanje 50 od 56

51. Formiranjem granulomatozne reakcije oko stranog tela organizam ima za cilj:

Pitanje 51 od 56

52. Reakcija tkiva na prodor stranih materija u kožu manifestuje se formiranjem:

Pitanje 52 od 56

53. Kliničke manifetacije Granuloma annulare obično traju:

Pitanje 53 od 56

54. Angiolupoidna forma sarkoidoze je:

Pitanje 54 od 56

55. Sistemski lečenje sarkoidoze može biti primena:

Pitanje 55 od 56

56. Sarkoidoza primarno uvek zahvata:

Pitanje 56 od 56