Dermatovenerologija: neinfektivni granulomi kože

1. Bolesnici sa sistemskom sarkoidozom imaju kožne manifestacije u:

Question 1 of 56

2. Lečnje Diabetes mellitusa kod obolelih od Necrobiosis lipoidica diabeticorum je:

Question 2 of 56

3. Tuberozne dermatoze su:

Question 3 of 56

4. Etiologija Sarkoidoze je nepoznata ali se smatra mogućom interakcija više gena i:

Question 4 of 56

5. Neinfektivne granulome kože histološki karakterišu:

Question 5 of 56

6. Granulomi oko stranog tela mogu nastati zbog prodora u organizam:

Question 6 of 56

7. Etiologija Sarkoidoze je nepoznata ali se smatra mogućom:

Question 7 of 56

8. Granuloma annulare klinički karakterišu:

Question 8 of 56

9. Klinički tok i prognoza Sarkoidoze zavise od:

Question 9 of 56

10. Morbus Besnier-Boeck- Schaumann je:

Question 10 of 56

11. Solitaran, lividno-eritematozan mek, hemisferični tumefakt na nosu sa slabom tendencijom ka spontanoj rezoluciji karakteriše:

Question 11 of 56

12. Vitropresija kod Sarkoidoze daje:

Question 12 of 56

13. Dijagnostika Necrobiosis lipoidica diabeticorum podrazumeva i:

Question 13 of 56

14. Vitropresija kod Sarkoidoze daje lupoidni izgled:

Question 14 of 56

15. Dijagnoza Granuloma annulare može se postaviti na osnovu karakterističnih kožnih promena i:

Question 15 of 56

16. Neinfektivne granulome kože karakterišu tuberi:

Question 16 of 56

17. Histopatološki nalaz karakterističan za Sarkoidozu je:

Question 17 of 56

18. U zavisnosti od forme i rasporeda tubera postoji:

Question 18 of 56

19. Sarkoidoza primarno uvek zahvata pluća manifestujući se:

Question 19 of 56

20. Reakcija tkiva na prodor stranih materija u kožu manifestuje se formiranjem:

Question 20 of 56

21. Klinički oblik sarkoidoze u vidu velikih nodusa karakterišu:

Question 21 of 56

22. Formiranjem granulomatozne reakcije oko stranog tela organizam ima za cilj:

Question 22 of 56

23. Neinfektivne granulome kože karakteriše pojava:

Question 23 of 56

24. Necrobiosis lipoidica diabeticorum po definiciji je:

Question 24 of 56

25. Endogene strane materije za organizam mogu biti:

Question 25 of 56

26. Vitropresija kod Sarkoidoze daje:

Question 26 of 56

27. Granulome oko stranog tela histološki karakterišu:

Question 27 of 56

28. Kutani sarkoidni granulomi su udruženi sa:

Question 28 of 56

29. Ukoliko se Sarkoidoza manifestuje kutanim granulomima prognoza bolesti je:

Question 29 of 56

30. Granulomi kod Sarkoidoze su:

Question 30 of 56

31. Granulomi se kod Sarkoidoze:

Question 31 of 56

32. Sarkoidoza primarno uvek zahvata:

Question 32 of 56

33. Granuloma annulare po definiciji je:

Question 33 of 56

34. Veći plakovi Necrobiosis lipoidica diabeticorum obično su:

Question 34 of 56

35. Etiologija Granuloma annulare je:

Question 35 of 56

36. Klinički se Granuloma annulare može manifestovati:

Question 36 of 56

37. Kožne manifestacije sarkoidoze mogu biti:

Question 37 of 56

38. Sarkoidoza je po definiciji:

Question 38 of 56

39. Kliničke manifetacije Granuloma annulare obično traju:

Question 39 of 56

40. Granuloma annulare po definiciji obično se manifestuje:

Question 40 of 56

41. Kožne manifestacije sarkoidoze su:

Question 41 of 56

42. Lupus pernio karakteriše:

Question 42 of 56

43. Angiolupoidnu formu Sarkoidoze karakteriše:

Question 43 of 56

44. U lokalnom lečenje sarkoida primenjuju se:

Question 44 of 56

45. Klinički oblik sarkoidoze u vidu malih nodusa karakterišu:

Question 45 of 56

46. Od Sarkoidoze češće oboljevaju:

Question 46 of 56

47. Bolesnici sa sistemskom sarkoidozom imaju:

Question 47 of 56

48. Oko stranih materija koje prodiru u organizam formira se:

Question 48 of 56

49. Granuloma annulare klinički karakteriše pojava:

Question 49 of 56

50. Prodor silicijuma kroz povrede na koži dovodi do nastanka:

Question 50 of 56

51. Iako je klinička slika Granuloma annulare karakteristična i dijagnoza se može postaviti kliničkim pregledom i:

Question 51 of 56

52. Sistemski lečenje sarkoidoze može biti primena:

Question 52 of 56

53. Za dijagnozu Sarkodize važan je povišen nivo:

Question 53 of 56

54. Silikatni granulomi manifestuju se formiranjem:

Question 54 of 56

55. Česta pojava granuloma u ožiljku karakteriše:

Question 55 of 56

56. Angiolupoidna forma sarkoidoze je:

Question 56 of 56


 


– Advertisement –