Čula

 5%

Question 1 of 20

1. U prostoru između dužice i rožnjače nalazi se?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Mejbomove žlezde su?

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Granica između optičkog i slepog dela mrežnjače naziva se?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Šta je Boumanova membrana rožnjače?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Bubna opna sastoji se iz ________ sloja.

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Koje tkivo izgrađuje kostur ušne školjke?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Skala timpani Kortijevog organa ispunjena je?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Obeleži tačnu tvrdnju.

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Očno sočivo utiče na?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Tektorijalnu membranu sintetišu?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Opnasti semicirkularni kanali ulivaju se u?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Prednji epitel kornee je?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Drugi naziv za papilu očnog nerva je?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Kortijevom organu ne pripadaju?

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Tuniku vaskulozu očne jabučice čine?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Kontrakcijom kružnog cilijarnog mišića oka dolazi do?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Helikotrema spaja?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. U kojim od navedenih struktura se nalaze hijalociti?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Spoljašnji segment fotoreceptornih štapića sadrži?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Kortijev tunel zatvaraju?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –