5%

Pitanje 1 od 20

1. Granica između optičkog i slepog dela mrežnjače naziva se?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. U kojim od navedenih struktura se nalaze hijalociti?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Spoljašnji granulozni sloj retine sadrži?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Skala timpani Kortijevog organa ispunjena je?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Retina se sastoji iz koliko slojeva?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Dužica je obložena?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Sluznica bubne opne obložena je __________.

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Konjuktiva oka obložena je?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Šta je Boumanova membrana rožnjače?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Tektorijalnu membranu sintetišu?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Stroma rožnjače sadrži?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Suženje zenice naziva se?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Mejbomove žlezde su?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Opnasti semicirkularni kanali ulivaju se u?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Bubna opna sastoji se iz ________ sloja.

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Šta od navedenog je prisutno u prednjem epitelu rožnjače?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Čime je ispunjen membranozni lavirint?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Šta stvara otolitnu membranu?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Kortijev tunel zatvaraju?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Helikotrema spaja?

Pitanje 20 od 20