Čula

 5%

Question 1 of 20

1. Konjuktiva oka obložena je?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Bubna opna sastoji se iz ________ sloja.

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Očno sočivo utiče na?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Kortijev tunel zatvaraju?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Stroma rožnjače sadrži?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Kako se naziva mesto spoja beonjače i rožnjače?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Prednji epitel kornee je?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Opnasti semicirkularni kanali ulivaju se u?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Tuniku vaskulozu očne jabučice čine?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Šta je Boumanova membrana rožnjače?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Suženje zenice naziva se?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Drugi naziv za papilu očnog nerva je?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Dužica je obložena?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Sluznica bubne opne obložena je __________.

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Spoljašnji granulozni sloj retine sadrži?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Skala timpani Kortijevog organa ispunjena je?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Čime je ispunjen membranozni lavirint?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Macula utrikuli, macula saculi i crista ampularis delovi su?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. U kojim od navedenih struktura se nalaze hijalociti?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Obeleži tačnu tvrdnju.

Question 20 of 20


 


– Advertisement –