5%

Pitanje 1 od 20

1. Obeleži netačan iskaz za cerebrospinalnu tečnost.

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Kora velikog mozga sastoji se od?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Obeleži netačno.

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Obeleži netačno.

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Epiduralni prostor nalazi se između?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Obeleži netačno:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Obeleži netačno.

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Obeleži netačno.

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Obeleži netačno.

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Obeleži netačan iskaz za cerebrospinalnu tečnost.

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Obeleži netačno.

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Obeleži netačno.

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Obeleži netačno.

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Obeleži netačno.

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Obeleži netačan iskaz za cerebrospinalnu tečnost.

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Obeleži netačan iskaz za cerebrospinalnu tečnost.

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Obeleži netačno.

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Obeleži netačno.

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Obeleži netačno.

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Obeleži netačno.

Pitanje 20 od 20