Određivanje nivoa gvožđa (Fe) služi za određivanje cirkulišućeg gvožđa, kapaciteta krvi za transport gvožđa i nivoa Fe u depoima, kao i u diferencijalnoj dijagnozi anemija.

1. Metabolizam gvožđa


Apotransferin je  β-globulin koji poseduje dva vezna mesta za gvožđe. Svako od ovih mesta može da veže po jedan feri oblik gvožđa (Fe3+) zajedno sa jednim jonom HCO3. Kompleks apotransferin + Fe3+ naziva se transferin.

U sastavu transferina, gvožđe se prenosi do ciljnih tkiva. Da bi ciljna tkiva mogla da unesu Fe, potrebno je da imaju specifičan receptor tzv. transferinski receptor.

U uslovima niske koncentracije serumskog Fe, na ćelijskim membranama se povećava ekspresija transferinskog receptora i obrnuto. Zahvaljujući ovome, određivanje serumskog transferinskog receptora se može koristiti kao marker potreba za gvožđem.

Feritin je ubikvitarni unutarćelijski protein koji čuva unutarćelijsko gvožđe i kontrolisano ga oslobađa. Količina serumskog feritina je dobra mera depoa unutarćelijskog gvožđa. Gvožđe koje se vezuje i ugrađuje u feritin je Fe2+ i podleže stalnoj oksidaciji i redukciji.

Kada se prevaziđe kapacitet feritina za vezivanje Fe, nastaje nerastvorni hemosiderin iz koga se gvožđe ne može osloboditi.2. Serumsko gvožđe


Test za serumsko gvožđe se koristi za izračunavanje količine cirkulišućeg gvožđa u krvi, vezanog za transferin (90%) i feritin (10%).

Referentne vrednosti:

  • Muškarci: 11 – 13 µmol/L
  • Žene: 8-30 µmol/L

3. TIBC (total iron-binding capacity)


TIBC (total iron-binding capacity) tj. ukupni vezujući kapacitet za gvožđe predstavlja meru kapaciteta vezivanja gvožđa sa transferinom. Ovaj test meri sve proteine u krvi koji vezuju gvožđe, uključujući i transferin.

Procedura uključuje vađenje krvi i merenje maksimalne saturacije gvožđa. Na taj način se može indirektno izračunati i koncentracija transferina.

Obično se primenjuje kod praćenja anemija i deficita gvožđa, ali može biti i pokazatelj oštećenja jetre (jer se u njoj sintetiše).

Sinteza transferina se povećava u uslovima niskih koncentracija gvožđa –> pri niskim rezervama Fe, raste cc Transferina –> ↑ TIBC

Referentne vrednosti: 250–370 μg/dL (49-72 µmol/L)4. UIBC (unsaturated iron-binding capacity)


UIBC (unsaturated iron-binding capacity) tj. nesaturisani vezujući kapacitet za gvožđe meri kapacitet rezerve transferina, odnosno deo transferina koji nije saturisan gvožđem.

Računa se korigovanjem vrednosti TIBC za vrednost serumskog gvožđa.

Sideropenijska anemija

↓ Serumskog Fe + ↑ Transferin i TICB

Anemija u hroničnim bolestima

↓ Serumskog Fe + ↓ Transferina i TICB (gvožđe se „zarobi“ u feritinu

5. Serumski transferin i saturacija transferina


Serumski transferin test se koristi direktno merenje koncentracije transferina u krvi. Obično se je u kombinaciji sa TIBC testom.

Saturacija transferina predstavlja procenat serumskog transferina za koji je vezano gvožđe. Vrši se tako što se vrednosti serumskog gvožđa podele sa vrednošću TIBC, izražava se u procentima (%)

Referentne vrednosti:

Transferin

2-4 g/L (25-50 µmol/l)

Saturacija transferina

15-45%

6. Feritin test


U pitanju je ELISA test, i može se izvršiti na bilo kom uzorku krvi. Važno je napomenuti da povišeni feritin ne mora neminovno značiti preopterećenje gvožđem jer je on često povišen u stanjima inflamacije.

Visoke koncentracije serumskog feritina mogu biti indirektni pokazatelj oštećenja jetre.