1. Broj eritrocita


Određivanje broja eritrocita se uvek radi u sklopu analize kompletne krvne slike. Radi se zbog postavljanja dijagnoze ili praćenja bolesti koje utiču na nastanak i životni vek eritrocita.

Broj eritrocita se određuje automatski, pomoću analizatora. Referentne vrednosti eritrocita su: 4,34 – 5,72 x 1012/L. Kada je broj eritrocita ispod granične vrednosti, govorimo o anemiji, a kada je iznad o eritrocitozi.

Ovaj parametar nije dovoljan za određivanje tačnog uzroka skoka ili pada broja eritrocita, i zato se koriste dodatni parametri.

2. Hematokrit (Hct)


Hematokrit (Hct) predstavlja procenat (%) zapremine krvi koji čine eritrociti tj. odnos zapremine eritrocita i zapremine pune krvi u uzroku venske ili kapilarne krvi. Njegove referentne vrednosti su sledeće:

  • Muškarci: 0,40 – 0,450 L/L
  • Žene: 0,380 – 0,420 L/L

Nizak hematokrit

Visok hematokrit

· Stanja vezana za gubitak krvi: krvarenje (čirevi, traume, rak debelog creva), kod žena za vreme menstrualnog ciklusa, itd.

· Anemija

· Uvećanje slezine

· Smanjena proizvodnja eritrocita

· Dehidracija

· Smanjena dostupnost kiseonika (velika nadmorska visina, pušenje, fibroza pluća)

· Eritrocitoza

· Anabolički steroidi (povećavaju eritropoezu u kostnoj srži)3. Hemoglobin (Hb)


Hemoglobin (Hb) predstavlja metaloprotein koji u svom sastavu sadrži gvožđe (Fe). Igra ključnu ulogu u prenošenju kiseonika (O2) i Ugljen-dioksida (CO2) kroz čovekov organizam.

Koncentracija hemoglobina u krvi se može iskazati u različitim jedinicama, normalne vrednosti su prikazane u tabeli ispod.

 Hb

Jedinice:

g/dl

g/l

mmol/l

Muškarci

13,8 – 18,2

138 – 182

8,5 – 10,6

Žene

12,1 – 15,1

121 – 151

7,5 – 9,3

Deca

11 – 16

110 – 160

6,8 – 9.9

Trudnice

11 – 12

110 – 120

6,8 – 7,4

4. MCV (mean corpuscular volume)


MCV (mean corpuscular volume) tj. srednja zapremina eritrocita je indeks pomoću kog se proračunava prosečna zapremina eritrocita. Izražava se u femtolitrima (1 fL = 10-15 L).

U odnosu na vrednosti MCV-a, anemije semogu klasifikovati kao: mikrocitne, normocitne i makrocitne. (više u tabeli)

Vrsta anemije u odnosu na MCV

Mikrocitna

Normocitna

Makrocitna

< 80 fL

80 – 100 fL

> 100 fL

Deficit gvožđa, hronične bolesti, trovanje Pb, deficit Cu, talasemija

Inflamatorna stanja, hronične bolesti

Oboljenja jetre, alkoholizam,

Fe u serumu, feritin i TIBC

Indirektni bilirubin, LDH, haptogolobin i broj retikulocita

Vitamin B12, folati

5. MCH (mean corpuscular hemoglobin)


MCH (mean corpuscular hemoglobin) tj. prosečan sadržaj hemoglobina u eritrocitima predstavlja indeks koji prikazuje količinu hemoglobina u jednom eritrocitu. Izražava se u pikogramima (1 pg = 10-12 g).

Računa se tako što se ukupna masa hemoglobina podeli sa brojem eritrocita iz uzetog uzorka krvi.

Anemije u odnosu na MCH

Vrednosti MCH

Stanje

< 27 pg

Hipohromna anemija

27 – 33 pg

Normohromna anemija6. MCHC (mean cell hemoglobin concentration)


MCHC (mean cell hemoglobin concentration) tj. prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu je indeks preko kog se izražava koncentracija hemoglobina u 1L eritrocita. Drugim rečima, pokazuje koji procenat eritrocita čini hemoglobin. Izražava se u g/L.

Referentne vrednosti za MCHC su: 320 – 345 g/L

Niske koncentracije MCHC

Nedostatak Gvožđa

Gvožđe je ključno sa stvaranje hemoglobina, njegov nedostatak smanjuje i količinu Hb-a.

Anemija usled hroničnih bolesti

H. pylori i HIV

Talasemija

Pacijenti sa alfa i beta talasemijom imaju niže vrednosti MCHC

Visoke koncentracije MCHC

Hemolitička anemija

Smanjuje se broj eritrocita, dok se količina hemoglobina ne menja –> raste MCHC

Deficit vitamina B12 i folne kiseline

Jer remete eritropoezu te dovode do smanjenog broja eritrocita

Sferocitoza

Urođena bolest usled koje se eritrociti brže uništavaju

7. RDW (red blood cell distribution width)


RDW (red blood cell distribution width) tj. mera varijabilnosti veličine eritrocita – ukazuje na postojanje jedne ili više populacija eritrocita što je karakteristika pojedinih hematoloških bolesti eritrocitne loze.

Standardna veličina eritrocita je 6 – 8 μm. Viši RDW ukazuje na veće razlike u dijametrima eritrocita. Referentne vrednosti za RDW su: 11,5 – 16,5%.8. Sedimentacija eritrocita


Brzina sedimentacije eritrocita predstavlja nespecifičnu analizu krvi koja može ukazati na postojanje određenog patološkog procesa u organizmu.

Analiza se sprovodi uzimanjem pune venozne ili kapilarne krvi i mešanjem sa rastvorom antikoagulanasa u odnosu 4 : 1. Pod dejstvom sile zemljine teže tolazi do taloženja tj. sedimentacije eritrocita.

Ubrzana sedimentacija

Multipli mijelom i Waldenstrom-ove makroglobulinemije

Zapaljenski procesi

Svi tipovi anemije, sa izuzetkom anemije srpastih ćelija

Maligni tumori

Hronične zapaljenske bolesti (npr. reumatoidni artritis)

Reumatska groznica

Usporena sedimentacija

Policitemija

Alergijska stanja

Anemija srpastih ćelija

Izuzetno visoka leukocitoza

Neke proteinopatije

9. Broj retikulocita

Retikulociti su nezreli eritrociti tako da određivanje broja retikulocita pomaže u dijagnostici uzroka anemije. Normalan procenat retikulocita je 0,5 – 2,0 % (30 000 – 130 000 u mikrolitru).

Snižen broj reticulocita ukazuje da je uzrok anemije smanjena produkcija eritrocita u kostnoj srži dok povišen broj retikulocita ukazuje na anemiju uzrokovanu gubitkom eritrocita.