Vezivno tkivo

 5%

Question 1 of 20

1. Koja od navedenih struktura nije primarno izgrađena od vezivnog tkiva?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Voda čini _________ hrskavičavog matriksa.

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Najzastupljenije ćelije u masnom tkivu su?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Spongiozni deo kosti izgrađen je od?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Snopovi debelih kolagenih vlakana izgrađeni su od kolagena?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Najzastupljeniji tip hrskavice je?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Najzastupljenija vlakna u vezivnom tkivu su?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Šarpejeva vlakna predstavljaju?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Koštani matriks izgrađen je od?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Koja od navedenih struktura spada u specijalizovana vezivna tkiva?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Postoje dva načina rasta hrskavice:

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Ligamenti su izgrađeni od?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Šta od navedenog ulazi u sastav osnovne supstance?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. Koje od navedenih predstavlja specijalizovano vezivno tkivo?

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Šta od navedenog predstavlja specijalizovano vezivno tkivo?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Cilindrična strukura unutar kompaktne kosti je?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Koja od navedenih hrskavica pokriva artikularne površine kostiju?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Najzastupljenije vezivno tkivo u organizmu čoveka je?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Koja od navedenih ćelija se ne može naći na rutinskom preparatu rastresitog vezivnog tkiva?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Resorpciju kostiju vrši?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –