5%

Pitanje 1 od 20

1. Koliko tipova hrskavice postoji?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Od kog tipa hrskavice je izgrađen fetalni skelet?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Prostor u kom leži osteocit naziva se?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Kost spada u?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Pubična simfiza predstavlja?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Snopovi debelih kolagenih vlakana izgrađeni su od kolagena?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Hrskavičava površina kosti prekrivena je?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Ligamenti su izgrađeni od?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Sva vezivna tkiva razvijaju se iz?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koja od navedenih ćelija je smeštena u lakunama?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Rebarna hrskavica je?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Šupljina ispod osteoklasta naziva se?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Osnovna jedinica građe hrskavice je?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Najzastupljenija vlakna u vezivnom tkivu su?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Prekursori osteoklasta su?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Gusti snopovi kolagenih vlakana su karakteristika:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Osteon ima oblik?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Obeleži tačan iskaz:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Struktura koja poseduje koncentrično raspoređene koštane lamele i centralno postavljen Haversov kanal je?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Obeleži tačan iskaz:

Pitanje 20 od 20