5%

Pitanje 1 od 20

1. Formiranje kosti iz hrskavičavog kalupa naziva se?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Obeleži tačnu tvrdnju vezanu za prokrvljenost hrskavice:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Karakteristika hrskavice je da:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Svako adultno vezivno tkivo u sebi sadrži?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Primarna komponenta crvene kostne srži je?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Drugi naziv za Haversov sistem je?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koštani matriks izgrađen je od?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Koji tip adipoznog tkiva se povećava sa starošću?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Spongiozni deo kosti izgrađen je od?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Novostvoreni koštani matriks koji nije mineralizovan naziva se?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Whartonova pihtija izgrađena je od?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Cilindrična strukura unutar kompaktne kosti je?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Sva vezivna tkiva razvijaju se iz?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Koja od navedenih struktura spada u specijalizovana vezivna tkiva?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Zrela ćelija hrskavičavog tkiva je?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Primarna komponenta žute kostne srži (medulla ossium flava) je?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Od kog tipa hrskavice je izgrađen fetalni skelet?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Rebarna hrskavica je?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Nezrela ćelija koštanog tkiva je?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Elastična hrskavica ulazi u sastav?

Pitanje 20 od 20