0%
43
Created on

Mikrobiologija

Sterilizacija i dezinfekcija

Category: Sterilizacija i dezinfekcija

1. Najpouzdaniji dokaz da je proces sterilizacije uspešno izveden je:

Category: Sterilizacija i dezinfekcija

2. Za kontrolu rada autoklava koriste se spore:

Category: Sterilizacija i dezinfekcija

3. Za dezinfekciju vazduha koristi se:

Category: Sterilizacija i dezinfekcija

4. Za kontrolu rada suvog sterilizatora koriste se spore:

Category: Sterilizacija i dezinfekcija

5. Za dezinfekciju kontaktnih sočiva koristi se:

Your score is

0%