0%
32
Created on

Genetika

Sastav i osobine naslednog materijala

1 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

1. Obeleži netačan iskaz:

2 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

2. Obeleži netačan iskaz:

3 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

3. Obeleži netačan iskaz:

4 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

4. Obeleži netačan iskaz:

5 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

5. Obeleži netačan iskaz:

6 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

6. Obeleži netačan iskaz za informacionu RNK:

7 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

7. Obeleži netačan iskaz:

8 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

8. Obeleži netačan iskaz:

9 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

9. Obeleži netačan iskaz:

10 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

10. Obeleži netačan iskaz:

11 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

11. Obeleži netačan iskaz:

12 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

12. Obeleži netačan iskaz:

13 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

13. Obeleži netačan iskaz:

14 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

14. Obeleži netačan iskaz:

15 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

15. Obeleži netačan iskaz:

16 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

16. Obeleži netačan iskaz:

17 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

17. Obeleži netačan iskaz:

18 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

18. Obeleži netačan iskaz:

19 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

19. Obeleži netačan iskaz:

20 / 20

Category: Sastav i osobine naslednog materijala

20. Obeleži netačan iskaz:

Your score is

0%