5%

Pitanje 1 od 20

1. Formula amida mravlje kiseline je:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Iz kog od navedenih jedinjenja se dehidrogenovanjem može dobiti toluen?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Ne redukujući šećer je:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Kod kog od navedenih jedinjenja se ne vrši supstitucija –OH grupe pod običnim uslovima?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Dihidroksićilibarna kiselina je:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Koja dikarbonska kiselina, molekulske mase 116 obezbojava bromnu vodu:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Koja od navedenih jedinjenja u slabo baznoj sredini podležu aldolnoj adiciji?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Redukcijom 2-butanona nastaje:

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Koje od navedenih jedinjenja sadrži nitro-grupu?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koje od sledećih jedinjenja može da obezboji bromnu vodu

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Ugljenikovi atomi povezani trostrukom vezom u alkinima su:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Koja od navedenih molekulskih vrsta spada u elektrofilne reagense?

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Koje od navedenih jedinjenja je dietil-karbonat?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Adicijom sumporne kiseline na 2-metil-1-buten i hidrolizim dobijenog proizvoda nastaje:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koje od navedenih jedinjenja ima aromatični karakter:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. U molekulama alkana su zastupljene:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Ugljenikovi atomi u alkenima povezani su:

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Koje od sledećih jedinjenja ima sp2-hibridizovane C-atome:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Reakcija nitrovanja benzena je:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Koje od navedenih jedinjenja reaguje sa kalijum-hidroksidom?

Pitanje 20 od 20