5%

Pitanje 1 od 20

1. Obeleži netačan iskaz za spermiogenezu:

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Obeleži netačan iskaz za testis:

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Obeleži netačan iskaz za prostatu:

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Obeleži netačan iskaz za prostatu:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Obeleži netačan iskaz za semene kanaliće:

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Obeleži netačan iskaz za semene kesice:

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Obeleži netačan iskaz za prostatu:

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Obeleži netačan iskaz za spermatogenezu:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Obeleži netačan iskaz za bulbouretralne žlezde:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Obeleži netačan iskaz za semene kanaliće:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Obeleži netačan iskaz za semene kesice:

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Obeleži netačan iskaz za spermiogenezu:

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Obeleži netačan iskaz za prostatu:

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Obeleži netačan iskaz:

Pitanje 20 od 20