1. Obeleži netačno za replikaciju Eukariota:

2. Obeleži netačan iskaz za mutacije:

3. Obeleži netačno za T limfocite:

4. Obeleži netačan iskaz:

5. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

6. Obeleži netačno:

7. Obeleži netačno:

8. Obeleži netačno:

9. Obeleži netačan iskaz:

10. Obeleži netačno:

11. Obeleži netačan iskaz:

12. Obeleži netačno za replikaciju Eukariota:

13. Obeleži netačan iskaz za osnovu ABO sistema krvnih grupa:

14. Obeleži netačno:

15. Obeleži netačan iskaz:

16. Obeleži netačan iskaz:

17. Obeleži netačno:

18. Obeleži netačno:

19. Obeleži netačan iskaz:

20. Obeleži netačno za modifikaciju histona:

21. Obeleži netačan iskaz:

22. Obeleži netačno za fazu elongacije translacije:

23. Obeleži netačan iskaz:

24. Obeleži netačan iskaz:

25. Obeleži netačan iskaz:

26. Obeleži netačan iskaz:

27. Obeleži netačno:

28. Obeleži netačno:

29. Obeleži netačno:

30. Obeleži netačan iskaz:

31. Obeleži netačno:

32. Obeleži netačno za translaciju:

33. Obeleži netačan iskaz:

34. Obeleži netačno:

35. Obeleži netačan iskaz:

36. Obeleži netačan iskaz:

37. Obeleži netačno:

38. Obeleži netačno za translaciju:

39. Obeleži netačno za pretranskripcionu kontrolu genske ekspresije:

40. Obeleži netačan iskaz:

41. Geni Prokariota su prisutni u koliko kopija?

42. Obeleži netačno:

43. Obeleži netačan iskaz:

44. Obeleži netačan iskaz:

45. Obeleži netačno za PCR metodu:

46. Obeleži netačan iskaz:

47. Obeleži netačan iskaz:

48. Obeleži netačan iskaz:

49. Obeleži netačan iskaz:

50. Obeleži netačno: