1. Obeležiti netačan iskaz za transkripciju kod Eukariota:

2. Obeleži netačan iskaz:

3. Obeleži netačno:

4. Obeleži netačno:

5. Obeleži netačno:

6. Obeleži netačan iskaz:

7. Obeleži netačan iskaz:

8. Obeleži netačno:

9. Obeleži netačno:

10. Obeleži netačan iskaz:

11. Obeleži netačno za sindrom testikularne feminizacije:

12. Obeleži netačno:

13. Obeleži netačan iskaz za transkripciju kod Eukariota:

14. Obeleži netačno za fazu elongacije translacije:

15. Obeleži netačno:

16. Obeleži netačno za PCR metodu:

17. Obeleži netačan iskaz:

18. Obeleži netačno za metilaciju DNK:

19. Obeleži netačan iskaz za inverzije:

20. Obeleži netačno:

21. Obeleži netačan iskaz:

22. Obeleži netačan iskaz:

23. Obeleži netačan iskaz:

24. Obeleži netačan iskaz:

25. Obeleži netačno:

26. Obeleži netačno za metilaciju DNK:

27. Obeleži netačno za ring hromozom:

28. Obeleži netačno za mutacije:

29. Obeleži netačan iskaz:

30. Obeleži netačno:

31. Obeleži netačno:

32. Obeleži netačno:

33. Obeleži netačno za sindrom testikularne feminizacije:

34. Obeleži netačan iskaz za recipročne translokacije:

35. Obeleži netačan iskaz za replikaciju Prokariota:

36. Označi netačno:

37. Obeleži netačan iskaz:

38. Obeleži netačno:

39. Obeleži netačno za replikaciju Prokariota:

40. Obeleži netačno za stem ćelije:

41. Obeleži netačno:

42. Obeleži netačan iskaz:

43. Obeleži netačan iskaz:

44. Obeleži netačan iskaz:

45. Obeleži netačno:

46. Obeleži netačan iskaz:

47. Obeleži netačno:

48. Obeleži netačno za inicijaciju translacije:

49. Obeleži netačan iskaz za mitohondrijski genom čoveka:

50. Obeleži netačan iskaz za transkripciju kod Prokariota: