0%
19
Created on

Fiziologija bakterija

Category: Fiziologija bakterija

1. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

2. Obeleži netačan iskaz:

Category: Fiziologija bakterija

3. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

4. Obeleži netačan iskaz:

Category: Fiziologija bakterija

5. Obeleži netačno za binarnu deobu:

Category: Fiziologija bakterija

6. U rekaciji aerobne respiracije krajnji primalac elektrona je:

Category: Fiziologija bakterija

7. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

8. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

9. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

10. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

11. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

12. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

13. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

14. Obeleži netačno za fermentaciju:

Category: Fiziologija bakterija

15. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

16. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

17. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

18. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

19. Obeleži netačno za binarnu deobu:

Category: Fiziologija bakterija

20. Obeleži netačan iskaz:

Your score is

0%