0%
5
Created on

Fiziologija bakterija

Category: Fiziologija bakterija

1. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

2. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

3. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

4. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

5. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

6. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

7. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

8. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

9. Obeleži netačno za fermentaciju:

Category: Fiziologija bakterija

10. Obeleži netačno za binarnu deobu:

Category: Fiziologija bakterija

11. Svetlost za stvaranje energije, a CO2 kao izvor ugljenika koriste?

Category: Fiziologija bakterija

12. Obeleži netačan iskaz:

Category: Fiziologija bakterija

13. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

14. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

15. Obeleži netačno:

Category: Fiziologija bakterija

16. Obeleži netačan iskaz:

Category: Fiziologija bakterija

17. Obeleži netačno za fermentaciju:

Category: Fiziologija bakterija

18. Staništa sa optimalnom pH manjom od 5,5 vole koje bakterije?

Category: Fiziologija bakterija

19. Obeleži netačan iskaz:

Category: Fiziologija bakterija

20. Molekuli koji mogu da se redukuju su:

Your score is

0%