5%

Pitanje 1 od 20

1. Prost jednoslojni kockast epitel nalazi se u?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. ________ omogućavaju ćelijama da se adheriraju za susedne ćelije, a _________ omogućavaju vezivanje za bazalnu membranu?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Koji tip epitela je izgrađen od pljosnatih ćelija?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Žlezda koja svoje produkte izlučuje direktno u krvotok je?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Većina duktusa obložena je?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. Jednoslojni ljuspast epitel nalazi se?

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Šta od navedenog NIJE funkcija epitelnih ćelija?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Unutrašnjost mokraćne bešike obložena je?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Konjunktivu oblaže?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Žlezda čiji sekretorni deo započinje kao cev a završava se sa proširenjem je:

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Koji epitel oblaže traheju?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Epididimis je obložen:

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Vodnjikav sekret, bogat proteinima luči?

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Koja od navedenih žlezda poseduje holokrini tip sekrecije?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Kako se naziva prost skvamozni epitel koji oblaže abdominalnu šupljinu?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Četkasti pokrov/četkastu liniju formiraju?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Najpovršniji sloj pločasto - slojevitog epitela sa orožavanjem naziva se?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Šta od navedenog nije tačno za serozne žlezde?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Šta od navedenog predstavlja unicelularnu egzokrinu žlezdu?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Drugi naziv za acinarnu žlezdu je?

Pitanje 20 od 20