Epitelno tkivo

 5%

Question 1 of 20

1. Na preparatu steroid - sekretujuće ćelije boje se acidofilno zbog velike količine kojih struktura?

Question 1 of 20

Question 2 of 20

2. Pseudoslojeviti dvoredan epitel sastoji se od?

Question 2 of 20

Question 3 of 20

3. Najveći deo GIT-a obložen je?

Question 3 of 20

Question 4 of 20

4. Prost jednoslojni kockast epitel nalazi se u?

Question 4 of 20

Question 5 of 20

5. Koji tip epitela ima jedan red ćelija od kojih je svaka u kontaktu sa bazalnom membranom?

Question 5 of 20

Question 6 of 20

6. Peharaste ćelije su najzastupljenije u?

Question 6 of 20

Question 7 of 20

7. Najpovršniji sloj pločasto - slojevitog epitela sa orožavanjem naziva se?

Question 7 of 20

Question 8 of 20

8. Pseudoslojeviti dvoredan epitel oblaže?

Question 8 of 20

Question 9 of 20

9. Ukoliko su ćelije veće visine od širine, govorimo o?

Question 9 of 20

Question 10 of 20

10. Šta od navedenog NIJE karakteristika epitelijalnih ćelija?

Question 10 of 20

Question 11 of 20

11. Šta od navedenog omogućava međućelijsku komunikaciju?

Question 11 of 20

Question 12 of 20

12. Konjunktivu oblaže?

Question 12 of 20

Question 13 of 20

13. Kako se naziva prost skvamozni epitel koji oblaže abdominalnu šupljinu?

Question 13 of 20

Question 14 of 20

14. ____________ epitelne ćelije su jednake visine i širine:

Question 14 of 20

Question 15 of 20

15. Vodnjikav sekret, bogat proteinima luči?

Question 15 of 20

Question 16 of 20

16. Ukoliko žlezda ima razgranate duktuse, naziva se?

Question 16 of 20

Question 17 of 20

17. Koji od navedenih epitela poseduje više od jednog sloja?

Question 17 of 20

Question 18 of 20

18. Šta od navedenog nije tačno u vezi sa egzokrinim žlezdama?

Question 18 of 20

Question 19 of 20

19. Prost kockast epitel ulazi u sastav?

Question 19 of 20

Question 20 of 20

20. Koja od modifikacija ćelijske membrane je izgrađena od mikrotubula?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –