5%

Pitanje 1 od 20

1. Vodnjikav sekret, bogat proteinima luči?

Pitanje 1 od 20

Pitanje 2 od 20

2. Većina duktusa obložena je?

Pitanje 2 od 20

Pitanje 3 od 20

3. Pseudoslojeviti dvoredan epitel sastoji se od?

Pitanje 3 od 20

Pitanje 4 od 20

4. Prost kockast epitel ulazi u sastav?

Pitanje 4 od 20

Pitanje 5 od 20

5. Šta od navedenog nije tačno za mukozne žlezde?

Pitanje 5 od 20

Pitanje 6 od 20

6. ____________ epitelne ćelije su jednake visine i širine:

Pitanje 6 od 20

Pitanje 7 od 20

7. Kako se naziva prost skvamozni epitel koji oblaže abdominalnu šupljinu?

Pitanje 7 od 20

Pitanje 8 od 20

8. Šta od navedenog predstavlja unicelularnu egzokrinu žlezdu?

Pitanje 8 od 20

Pitanje 9 od 20

9. Najpovršniji sloj pločasto - slojevitog epitela sa orožavanjem naziva se?

Pitanje 9 od 20

Pitanje 10 od 20

10. Koji tip epitela ima jedan red ćelija od kojih je svaka u kontaktu sa bazalnom membranom?

Pitanje 10 od 20

Pitanje 11 od 20

11. Ukoliko su ćelije veće visine od širine, govorimo o?

Pitanje 11 od 20

Pitanje 12 od 20

12. Neuroendokrine ćelije (npr. DNES) se smatraju _______ ćelijama zato što produkuju signale koji difunduju u okolni ekstracelularni prostor i regulišu funkciju okolnih ćelija, ne prodirući u krvne sudove.

Pitanje 12 od 20

Pitanje 13 od 20

13. Jednoslojni cilindričan epitel nalazi se:

Pitanje 13 od 20

Pitanje 14 od 20

14. Šta od navedenog NIJE pravilno povezano?

Pitanje 14 od 20

Pitanje 15 od 20

15. Koji od navedenih epitela poseduje više od jednog sloja?

Pitanje 15 od 20

Pitanje 16 od 20

16. Šta od navedenog NIJE funkcija epitelnih ćelija?

Pitanje 16 od 20

Pitanje 17 od 20

17. Koja od modifikacija ćelijske membrane je izgrađena od mikrotubula?

Pitanje 17 od 20

Pitanje 18 od 20

18. Šta od navedenog omogućava međućelijsku komunikaciju?

Pitanje 18 od 20

Pitanje 19 od 20

19. Najveći deo GIT-a obložen je?

Pitanje 19 od 20

Pitanje 20 od 20

20. Šta od navedenog NIJE tačno za bazalnu laminu?

Pitanje 20 od 20