Dezinfekcija i sterilizacija

 

Question 1 of 6

Obeleži netačno:

Question 1 of 6

Question 2 of 6

Obeleži netačan iskaz:

Question 2 of 6

Question 3 of 6

Obeleži netačan iskaz:

Question 3 of 6

Question 4 of 6

Obeleži netačan iskaz:

Question 4 of 6

Question 5 of 6

Obeleži netačan iskaz:

Question 5 of 6

Question 6 of 6

Obeleži netačan iskaz:

Question 6 of 6