1.

Klinička slika stečenih melanodermija je:

Pitanje 1 od 74

2. Aktinične melanodermije nastaju zbog:

Pitanje 2 od 74

3.

Lentigo karakteriše:

 

Pitanje 3 od 74

4.

Diferencijalna dijagnoza za Albinizmus je:

Pitanje 4 od 74

5.

Lečenje hiperhromija:

Pitanje 5 od 74

6.

Za lečenje Vitiliga primenjuju se:

Pitanje 6 od 74

7.

Akcidentalne tetovaže su:

 

Pitanje 7 od 74

8.

Melanodermije su:

Pitanje 8 od 74

9. Ephelides po definiciji nisu:

Pitanje 9 od 74

10.

Dugotrajni mehanički pritisak na kožu dovodi do:

 

Pitanje 10 od 74

11.

Dishromije mogu biti:

Pitanje 11 od 74

12.

Dermatološki status Albinizma je:

Pitanje 12 od 74

13.

Lentigo solaris predstavlja:

Pitanje 13 od 74

14.

Generalizovane melanodermije su i:

Pitanje 14 od 74

15.

Povećana količina melanina u dermu koži daje:

Pitanje 15 od 74

16.

Tok i prognoza Vitiliga:

Pitanje 16 od 74

17. Cutis vagantium po definiciji je:

Pitanje 17 od 74

18.

Melaninske dishromije mogu biti:

Pitanje 18 od 74

19.

Medikamentozne melanodermije kože i sluzokoža ne nastaju:

Pitanje 19 od 74

20.

Podela dishromija izvršena je:

Pitanje 20 od 74

21.

U lečenju Melazme primenjuju se:

Pitanje 21 od 74

22.

Etiološki agensi Melazme nisu:

Pitanje 22 od 74

23.

Generalizovane melanodermije su i:

Pitanje 23 od 74

24.

Etiopatogenezu vitiliga ne objašnjavaju sledeće teorije:

Pitanje 24 od 74

25.

Lečenje Albinizma obuhvata:

 

Pitanje 25 od 74

26.

U lečenju Vitiliga primenjuju se:

Pitanje 26 od 74

27.

Melaninske dishromije karakteriše:

Pitanje 27 od 74

28. Klinička slika stečenih melanodermija:

Pitanje 28 od 74

29.

Autoimuna teorija Vitiliga zasniva se na:

Pitanje 29 od 74

30.

Hiperhromije su po definiciji:

Pitanje 30 od 74

31.

Lečenje Albinizma podrazumeva:

Pitanje 31 od 74

32.

Ephelides po definiciji su:

Pitanje 32 od 74

33.

Melanodermia e calore nastaje delovanjem:

Pitanje 33 od 74

34.

Dishromije su po definiciji:

Pitanje 34 od 74

35. Klinička slika Vitiliga:

Pitanje 35 od 74

36.

Grupa dermatoza sa vidljivim poremećajem boje kože, kose ili noktiju su:

Pitanje 36 od 74

37. Ephelides:

Pitanje 37 od 74

38.

Kliničku sliku Vitiliga karakterišu:

Pitanje 38 od 74

39.

Dishromije se prema zavhaćenosti površine kože dele na:

Pitanje 39 od 74

40.

Melasma (Chloasma) po definicji je:

Pitanje 40 od 74

41.

Izlaganje kože visokim spoljašnjim temperaturama dovodi do nastanka:

Pitanje 41 od 74

42.

Etiološki agensi Melazme su:

Pitanje 42 od 74

43. Vitiligo je po definiciji:

Pitanje 43 od 74

44.

Klinička slika Melazme je:

Pitanje 44 od 74

45.

Akcidentalne tetovaže su:

Pitanje 45 od 74

46. Cirkumskriptne hipohromije su:

Pitanje 46 od 74

47.

Uzroci stečenih melanodermija mogu biti:

Pitanje 47 od 74

48.

Hypochromiae su po definiciji:

 

Pitanje 48 od 74

49.

Etiopatogenezu vitiliga objašnjavaju različite teorije:

Pitanje 49 od 74

50.

Nemelaninske dishromije po definiciji su:

Pitanje 50 od 74

51. Etiopatogenezu vitiliga objašnjavaju različite teorije:

Pitanje 51 od 74

52.

Melanodermia e pressione nastaje zbog:

Pitanje 52 od 74

53.

Dugotrajno izlaganje sunčevim zracima dovodi do nastanka:

Pitanje 53 od 74

54.

Uzroci stečenih melanodermija mogu biti:

Pitanje 54 od 74

55.

Hiperhromije karakteriše:

Pitanje 55 od 74

56.

Albinizam je:

Pitanje 56 od 74

57.

Sivkasta boja kože nastaje zbog:

Pitanje 57 od 74

58.

Melasma (Chloasma) po definicji nije:

Pitanje 58 od 74

59. Ograničene hiperpigmentovane makule ili plaže uzrokovane egzogenim ili endogenim faktorima su:

Pitanje 59 od 74

60.

Poremećaji količine pigmenta hemosiderina ili karotena koji u kožu dolaze endogenim ili egzogenim putem dovode do nastanka:

Pitanje 60 od 74

61.

Uzroci stečenih melanodermija ne mogu biti:

Pitanje 61 od 74

62.

Lentigo solaris nisu:

 

Pitanje 62 od 74

63.

Autoimuna teorija Vitiliga ne zasniva se na:

Pitanje 63 od 74

64.

Za Vitiligo je tačno sledeće:

 

Pitanje 64 od 74

65.

Povećana količina melanina u koži, kosi, sluzokožama i noktima karakteriše:

Pitanje 65 od 74

66.

Povećana količina melanina u epidermu koži daje:

Pitanje 66 od 74

67. Generalizovane melanodermije nisu:

Pitanje 67 od 74

68. Albinizam (Albinismus oculocutaneus):

Pitanje 68 od 74

69.

Piebaldismus (Albinismus partialis) je:

Pitanje 69 od 74

70. Obavezna je zaštita od sunca u lečenju hiperhromija uz:

Pitanje 70 od 74

71.

Mrka boja kože nastaje zbog:

 

Pitanje 71 od 74

72.

Albinizam (Albinismus oculocutaneus):

 

Pitanje 72 od 74

73.

Podela Dishromija na hiperhromije i hipohromije izvršena je prema:

Pitanje 73 od 74

74.

Albinismus partialis je:

Pitanje 74 od 74