1. Pathomimia predstavlja:  

Pitanje 1 od 27

2. Oštećenja kože izazvana mehaničkim, hemijskim i termičkim faktorima zavise od:

Pitanje 2 od 27

3. Idiopatske fotodermatoze su:

Pitanje 3 od 27

4. Mehanički faktori u vidu:

Pitanje 4 od 27

5. Clavus (sin. kurje oko) nastaje zbog ponavljanog:

Pitanje 5 od 27

6. Congelationes (smrzotine) su:

Pitanje 6 od 27

7. Jonizujuće zračenje je po definiciji:

Pitanje 7 od 27

8. Etiopatogeneza smrzotina:

Pitanje 8 od 27

9. Combustiones imaju:

Pitanje 9 od 27

10. Do oštećenja kože mogu dovesti:

Pitanje 10 od 27

11. Prilikom lečenja pathomimie nophodno je izvršiti:

Pitanje 11 od 27

12. Furokumarini su:

Pitanje 12 od 27

13. Jonizujuće zračenje dovodi do:

Pitanje 13 od 27

14. Fotokarcinogeneza nastaje dugotrajnim delovanjem:

Pitanje 14 od 27

15. Egzogeni fotosenzibilizatori mogu dovesti do:

Pitanje 15 od 27

16. Hronično i rekurentno trenje dovodi do:

Pitanje 16 od 27

17. Radiodermatitis chronica se ispoljava:

Pitanje 17 od 27

18.

Fototoksične reakcije su:

Pitanje 18 od 27

19. Akutno, kratkotrajno dejstvo mehaničke nokse stvara:

Pitanje 19 od 27

20. Lečenje smrzotina:

Pitanje 20 od 27

21. Fotodinamska reakcija zbog preteranog izlaganja sunčevoj svetlosti (UVB zracima) je:

Pitanje 21 od 27

22. Combustiones su:

Pitanje 22 od 27

23. Na patomimiju treba da nevede sledeći dermatološki status:

Pitanje 23 od 27

24. Predilekciono mesto za clavus su:

Pitanje 24 od 27

25. Elektromagmetno zračenje male talasne dužine sposobno da izazove jonizaciju materije kroz koju prolazi naziva se:

Pitanje 25 od 27

26. Egzogeni fotosenzibilizatori dospevaju u kožu:

Pitanje 26 od 27

27. Callositas je:

Pitanje 27 od 27