1. Koji lekovi mogu pokrenuti autoimunski proces kod Pemphigus vulgaris:

Pitanje 1 od 43

2. Dijagnostičke metode koje su potrebne u postavljanju dijagnoze stečenih autoimunskih buloznih dermatoza su:

Pitanje 2 od 43

3. Target antigeni kod buloznog pemfigoida su:

Pitanje 3 od 43

4. Direktnim imunofluorescentnim pregledom kod pemphigusa detektuju se:

Pitanje 4 od 43

5. Lekovi koji mogu pokrenuti autoimunski proces kod Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 5 od 43

6. Kod Pemphigus vulgaris nastaju:

Pitanje 6 od 43

7. Kod buloznog pemfigoida rascep je lokalizovan:

Pitanje 7 od 43

8. Nehereditarne bulozne dermatoze su:

Pitanje 8 od 43

9. Ukoliko se pravovremeno ne započne terapija PV se završava letalno za:

Pitanje 9 od 43

10. Bule kod Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 10 od 43

11. Nehereditarne bulozne dermatoze su:

Pitanje 11 od 43

12. Bule na sluzokoži usne duplje kod Pemphigus vulgaris javljaju se:

Pitanje 12 od 43

13. Dijagnostički  nalaz kod aktivnog pemphigusa je pozitivan:

Pitanje 13 od 43

14. Kod Pemphigus vulgaris ne nastaju:

Pitanje 14 od 43

15. Pemphigus vulgaris može biti:

Pitanje 15 od 43

16. Pemphigoid bullosus je oboljenje koje se javlja:

Pitanje 16 od 43

17. Kod autoimunskih buloznih dermatoza bule nastaju:

Pitanje 17 od 43

18. Najteža forma EBH je:

Pitanje 18 od 43

19. Komplikacije Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 19 od 43

20. U grupu autoimunskih buloznih dermatoza ne spada:

Pitanje 20 od 43

21. Prostrane, perzistentne, često i generalizovane erozije dovode do transepidermalnog gubitka tečnosti i elektrolita i hipoproteinemije  kod:

Pitanje 21 od 43

22. Direktnim imunofluorescentnim pregledom se kod pemfigoida detektuju:

Pitanje 22 od 43

23. Na stepen gluten senzitivne enteropatije u visokom procentu ukazuju cirkulišuća:

Pitanje 23 od 43

24. Najčešći lekovi koji mogu pokrenuti/izazvati autoimunski proces kod Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 24 od 43

25. Predilekciona mesta za promene na koži kod Dermatitis herpetiformis Duhring su:

Pitanje 25 od 43

26. Prema ćeliskoj membrane keratinocita kod pemfigusa usmerena su:

Pitanje 26 od 43

27. Bule kod Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 27 od 43

28. Pemphigus vulgaris po definiciji nije:

Pitanje 28 od 43

29. Kod autoimunskih bulozni dermatoza autoimunski proces usmeren je:

Pitanje 29 od 43

30. Komplikacije Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 30 od 43

31. Pemphigus vulgaris po definiciji je:

Pitanje 31 od 43

32. Kod dve trećine bolesnika prve kliničke manifestacije su bule na sluzokoži usne duplje kod:

Pitanje 32 od 43

33. Paraneoplazijski pemphigus najčešće udružen je sa:

Pitanje 33 od 43

34. Cirkulišuća autoantitela koja u visokom procentu ukazuju na stepen gluten senzitivne enteropatije:

Pitanje 34 od 43

35. Pemphigus vulgaris karakteriše se pojavom:

Pitanje 35 od 43

36. Bule kod Pemphigus vulgaris su:

Pitanje 36 od 43

37. Bulozne dermatoze se klasifikuju na:

Pitanje 37 od 43

38. Lečenje pemfigusa zahteva primenu:

Pitanje 38 od 43

39. Target antigeni za Pemphigus vulgaris i Pemphigus vegetans su:

Pitanje 39 od 43

40. Kod Pemphigus vulgaris autoimunski proces mogu pokrenuti i lekovi:

Pitanje 40 od 43

41. Koja se terapija preporučuje u lečenju Dermatitis herpetiformis Duhring:

Pitanje 41 od 43

42. Erozije kod Pemphigus vulgaris:

Pitanje 42 od 43

43. Dermatitis herpetiformis Duhring udružen je sa:

Pitanje 43 od 43