1. Klinički simptomi Sistemske skleroze nisu:

Pitanje 1 od 123

2. U mišićima obolelih od Dermatomyositisa mogu se stvoriti kalcifikacije (calcinosis):

Pitanje 2 od 123

3. Rani trijas znakova kod LEC je:

Pitanje 3 od 123

4. Kutane manifestacije Dermatomyositisa su:

Pitanje 4 od 123

5. Lupus erythematodes chronicus discoides (LEC) je:

Pitanje 5 od 123

6. Kod starijih osoba Dermatomyositis može biti paraneoplastična bolest obolelih od:

Pitanje 6 od 123

7. Postoji više tipova cirkumskriptne sklerodermije:

Pitanje 7 od 123

8. Etiopatogeneza Lupus erythematodes chronicus discoides (LEC) je:

Pitanje 8 od 123

9. Etiologija Sistemske sklerodermije je:

Pitanje 9 od 123

10. U lečenju Sistemske sklerodermije ne primenjuje se:

Pitanje 10 od 123

11. Vaskularni poremećaji kod Sistemske sklerodermije su:

Pitanje 11 od 123

12. Od LEC češće oboljevaju :

Pitanje 12 od 123

13. Klinički oblik Dermatomyositisa bez kutanih manifestacija je:

Pitanje 13 od 123

14. Klinička slika Sklerodermije cirkumscripte je:

Pitanje 14 od 123

15. Osnovne karakteristike sistemske sklerodermije su:

Pitanje 15 od 123

16. Diferencijalno dijagnostički kod LEC dolazi u obzir:

Pitanje 16 od 123

17. DIF test se kod LE naziva:

Pitanje 17 od 123

18. U Lečenju cirkumsriptnih sklerodermija ne primenjuju se:

Pitanje 18 od 123

19. U lečenju Lupus erythematodes chronicus discoides primenjuju se:

Pitanje 19 od 123

20. Etiologija Sklerodermije cirkumscripte je nepoznata:

Pitanje 20 od 123

21. Progresijom Dermatomyositisa, bolest:

Pitanje 21 od 123

22. Kožne promene kod LEC tumidus su:

Pitanje 22 od 123

23. Sclerodermia generalisata (Systemica) karakteriše:

Pitanje 23 od 123

24. Lečenje Dermatomyositisa:

Pitanje 24 od 123

25. Fibroblasti u Sistemskoj sklerodermiji su:

Pitanje 25 od 123

26. Sistemska sklerodermija može biti simptom:

Pitanje 26 od 123

27. Polimiozitis je klinički oblik Dermatomyositisa:

Pitanje 27 od 123

28. Kutane manifestacije Dermatomyositisa nisu:

Pitanje 28 od 123

29. Kod Sistemske sklerodermije sintetišu se:

Pitanje 29 od 123

30. Sclerosis systemica sine scleroderma karakteriše:

Pitanje 30 od 123

31. Tok bolesti i prognoza Sistemske sklerodermije:

Pitanje 31 od 123

32. Eritematozne, oštro ograničene, infiltrovane “diskoidne” ploče/ili pločice, sa adherentnim bledožutim skvamama karakterišu kliničku sliku:

Pitanje 32 od 123

33. Sklerodermije imaju sledeće karakteristike:

Pitanje 33 od 123

34. Kasni trijas simptoma kod LEC je:

Pitanje 34 od 123

35. U Lečenju cirkumsriptnih sklerodermija primenjuju se:

Pitanje 35 od 123

36. U opštoj terapiji antimalarici (hlorohin) primenjuju se u lečenju:

Pitanje 36 od 123

37. Promene kod LE chronicus obično nastaju nakon ekspozicije:

Pitanje 37 od 123

38. Za dijagnozu Sistemske sklerodermije dovoljan je:

Pitanje 38 od 123

39. Diferencijalna dijagnoza cirkumskriptnih sklerodermija je:

Pitanje 39 od 123

40. Kod obolelih od Dermatomyositisa udruženost sa drugim autoimunim bolestima sreće se:

Pitanje 40 od 123

41. Rani trijas znakova (eritem, atrofija i deskvamacija) i kasni (hiperpigmentacija, hipopigmentacija i skleroza) karakteristika su kliničke slike:

Pitanje 41 od 123

42. U krvi obolelih od LE Systemicus-a nalaze se:

Pitanje 42 od 123

43. Kasni trijas (hiperpigmentacija, hipopigmentacija i skleroza) karakteristika su kliničke slike:

Pitanje 43 od 123

44. Glavne etiopatogenetske promene kod Sistemske sklerodermije su:

Pitanje 44 od 123

45. DIF pregled (Lupus band test-LBT) koristi se u dijagnostici:

Pitanje 45 od 123

46. Sclerosis systemica sine scleroderma ne karakteriše:

Pitanje 46 od 123

47. Dermatomyositis može biti paraneoplastična bolest:

Pitanje 47 od 123

48. U opštoj terapiji obolelih od LEC primenjuju se:

Pitanje 48 od 123

49. Posledica LEC-a u predelu kapilicijuma je:

Pitanje 49 od 123

50. Diferencijalna dijagnoza cirkumskriptnih sklerodermija nije:

Pitanje 50 od 123

51. Kriterijumi za dijagnozu Dermatomyositisa (DM) su:

Pitanje 51 od 123

52. Kod dece, juvenilna forma dermatomyositisa:

Pitanje 52 od 123

53. Ožiljačna atrofija je posledica zarastanja promena kod:

Pitanje 53 od 123

54. Etiopatogenetske promene kod Sistemske sklerodermije su:

Pitanje 54 od 123

55. U nastanku LES značajno je:

Pitanje 55 od 123

56. Kutane manifestacije Dermatomyositisa nisu:

Pitanje 56 od 123

57. Osnovne karakteristike sistemske sklerodermije nisu:

Pitanje 57 od 123

58. Skvama kod LEC je:

Pitanje 58 od 123

59. Bolesti vezivnog tkiva su:

Pitanje 59 od 123

60. Etiologija Dermatomyositisa:

Pitanje 60 od 123

61. Lupus erythematodes systemicus (LES):

Pitanje 61 od 123

62. Etiologija Dermatomyositisa:

Pitanje 62 od 123

63. Sklerodermije imaju sledeće karakteristike:

Pitanje 63 od 123

64. Klinička slika Sklerodermije cirkumscripte je:

Pitanje 64 od 123

65. Laboratorijski parametari kod Dermatomyositisa su:

Pitanje 65 od 123

66. LE chronicus tumidus je klinička varijanta:

Pitanje 66 od 123

67. Smrtni ishod kod Dermatomyositis/poliomyositisa nastupa:

Pitanje 67 od 123

68. Zahvaćenost unutrašnjih organa kod Sistemske sklerodermije:

Pitanje 68 od 123

69. Kod starijih osoba Dermatomyositis može biti paraneoplastična bolest obolelih od:

Pitanje 69 od 123

70. Lupus erythematodes chronicus discoides (LEC):

Pitanje 70 od 123

71. LEC karakteriču lezije u vidu:

Pitanje 71 od 123

72. Bolesti vezivnog tkiva su:

Pitanje 72 od 123

73. Diferencijalna dijagnoza cirkumskriptnih sklerodermija je:

Pitanje 73 od 123

74. Rani trijas znakova kod LEC ne čine:

Pitanje 74 od 123

75. Promene na koži kod LE Systemicus-a:

Pitanje 75 od 123

76. U obolelih od LEC zabranjuje se:

Pitanje 76 od 123

77. Sklerodaktilija kod Sistemske sklerodermije nije:

Pitanje 77 od 123

78. LES napada:

Pitanje 78 od 123

79. Sklerodermija obuhvata:

Pitanje 79 od 123

80. Kod starijih osoba Dermatomyositis može biti:

Pitanje 80 od 123

81. Slabost poprečno-prugaste muskulature Dermatomyositisa je:

Pitanje 81 od 123

82. Dermatomyositis se češće razvija:

Pitanje 82 od 123

83. Kožne manifestacije kod LE Systemicus-a su:

Pitanje 83 od 123

84. Dijagnoza Sistemske sklerodermije ne postavlja se na osnovu;

Pitanje 84 od 123

85. Mišićna simptomatologija Dermatomyositisa je:

Pitanje 85 od 123

86. Jedanaest bitnih znakova (ARA kriterijuma) koristi se u dijagnostici:

Pitanje 86 od 123

87. Lividni eritem na palmarnim stranama dlanova i plantarnim stranama tabana karakterističan je za:

Pitanje 87 od 123

88. Dijagnoza Sistemske sklerodermije postavlja se na osnovu:

Pitanje 88 od 123

89. Klinička slika Sistemske sklerodermije je:

Pitanje 89 od 123

90. Leptirasti eritem koji simetrično zahvata koren nosa i obraze karakteristika je dermatološkog statusa:

Pitanje 90 od 123

91. Izgled lica obolelih od Sistemske sklerodermije:

Pitanje 91 od 123

92. Kutane manifestacije Dermatomyositisa nisu:

Pitanje 92 od 123

93. U Lečenju cirkumsriptnih sklerodermija primenjuju se:

Pitanje 93 od 123

94. Bolesti vezivnog tkiva imaju sledeće karakteristike:

Pitanje 94 od 123

95. Sclerodermia circumscripta (Morphea) po definiciji je:

Pitanje 95 od 123

96. Sklerodaktilija kod Sistemske sklerodermije je:

Pitanje 96 od 123

97. Histološkim DIF pregledom (Lupus band test-LBT) tipične nelečene lezije kod LEC se:

Pitanje 97 od 123

98. Klinička slika Sklerodermije cirkumscripte je:

Pitanje 98 od 123

99. Klinički se razlikuju:

Pitanje 99 od 123

100. Sclerodermia generalisata (Systemica) ne karakteriše:

Pitanje 100 od 123

101. Vaskularni poremećaji kod Sistemske sklerodermije histološki su:

Pitanje 101 od 123

102. Zahvaćenost unutrašnjih organa kod Sistemske sklerodermije:

Pitanje 102 od 123

103. Kriterijumi za dijagnozu Sistemske sklerodermije su:

Pitanje 103 od 123

104. Izgled lica obolelih od Sistemske sklerodermije:

Pitanje 104 od 123

105. Predilekciona mesta za LEC su:

Pitanje 105 od 123

106. Cirkumskriptna induracija i skleroza kože u vidu ploča po definiciji je:

Pitanje 106 od 123

107. Diferencijalna dijagnoza cirkumskriptnih sklerodermija je:

Pitanje 107 od 123

108. Postoji više tipova cirkumskriptne sklerodermije:

Pitanje 108 od 123

109. Bolesti vezivnog tkiva imaju sledeće karakteristike:

Pitanje 109 od 123

110. Leptirasti eritem se viđa kod:

Pitanje 110 od 123

111. Kod obolelih sa LES-om postoji:

Pitanje 111 od 123

112. Klinička slika Sistemske sklerodermije nije:

Pitanje 112 od 123

113. Anti Ro antitela su marker oboljenja za:

Pitanje 113 od 123

114. Rani trijas znakova kod LEC čine:

Pitanje 114 od 123

115. Sclerosis systemica sine scleroderma:

Pitanje 115 od 123

116. Letalni ishod kod obolelih od LES najčešće nastaje zbog:

Pitanje 116 od 123

117. LE subacutus cutaneus karakterišu:

Pitanje 117 od 123

118. Nekroza mišićnih vlakana kod Dermatomyositisa može nastati:

Pitanje 118 od 123

119. Dijagnoza Sklerodermija:

Pitanje 119 od 123

120. Laboratorijski parametari kod Dermatomyositisa su:

Pitanje 120 od 123

121. Dermatomyositis ima bolju prognozu:

Pitanje 121 od 123

122. Dermatomyositis je po definiciji:

Pitanje 122 od 123

123. Lupus erythematodes subacutus cutaneus (LESC) karakteriše:

Pitanje 123 od 123