Dermatovenerologija: atrofije i distrofije kože

1. Patogeneza Miliariae cristallinae nije:

Question 1 of 77

2. U lečenju Hiperhidroze ne primenjuju se:

Question 2 of 77

3. Diferencijalna dijagnoza Hidradenitis suppurativa su:

Question 3 of 77

4. Lečenje Hiperhidroza je:

Question 4 of 77

5. Miliaria rubra nastaje zbog:

Question 5 of 77

6. Hiperhidroza je:

Question 6 of 77

7. Generalizovanu hiperhidrozu ne uzrokuju:

Question 7 of 77

8. Hidradenitis suppurativa lokalizovan je:

Question 8 of 77

9. Bakterijskoj infekciji kod Hidradenitis suppurativa pogoduju:

Question 9 of 77

10. Diferencijalna dijagnoza Hidradenitis suppurativa nisu:

Question 10 of 77

11. Distrofije kože nastaju:

Question 11 of 77

12. Kod Hidradenitis suppurativa hroničnu infekciju ne prati i:

Question 12 of 77

13. Kod Hidradenitis suppurativa etiološki agensi su:

Question 13 of 77

14. Bakterijskoj infekciji kod Hidradenitis suppurativa ne pogoduju:

Question 14 of 77

15. Apokrina bromhidroza je:

Question 15 of 77

16. Oboleli od anhidroze i hipohidroze imaju sklonost toplotnim udarima i sunčanici:

Question 16 of 77

17. Etiološki agensi Hidradenitis suppurativa su:

Question 17 of 77

18. Klinička slika Hidradenitis suppurativa je:

Question 18 of 77

19. Zbog poremećene termoregulacione funkcije oboleli od anhidroze i hipohidroze imaju:

Question 19 of 77

20. Hipohidroza je:

Question 20 of 77

21. Hidradenitis suppurativa po definiciji je:

Question 21 of 77

22. Apokrina bromhidroza najizraženija je:

Question 22 of 77

23. Etiološki faktori anhidroza nisu:

Question 23 of 77

24. Oboleli od anhidroza i hipohidroza imaju:

Question 24 of 77

25. Dermatološki status kod lokalizovane hiperhidroze:

Question 25 of 77

26. Saprofitne bakterije kod Apokrine bromhidroze:

Question 26 of 77

27. Lečenje Hidradenitis suppurativa nije:

Question 27 of 77

28. Dermatološki status kod Lokalizovane hiperhidroze nije:

Question 28 of 77

29. Kod Hidradenitis suppurativa uz hroničnu infekciju postoji i:

Question 29 of 77

30. Lečenje Apokrine bromhidroze je:

Question 30 of 77

31. Lečenje hipohidroza i anhidroza ne obuhvata:

Question 31 of 77

32. Patogeneza Miliariae cristallinae je:

Question 32 of 77

33. Lečenje Hidradenitis suppurativa je:

Question 33 of 77

34. Generalizovanu hiperhidrozu uzrokuju:

Question 34 of 77

35. Kod hipohidroze i anhidroze bolesnici daju podatke o:

Question 35 of 77

36. Patogeneza Miliariae je:

Question 36 of 77

37. Kod hiperhidroze pacijenti daju podatke o:

Question 37 of 77

38. U lečenju Hiperhidroze primenjuju se:

Question 38 of 77

39. Manifestacija III stadijuma lajmborelioze je:

Question 39 of 77

40. Klinička slika Hidradenitis suppurativa nije:

Question 40 of 77

41. Lokalizovana hiperhidroza javlja se :

Question 41 of 77

42. Lokalizovana hiperhidroza lokalizovana je na:

Question 42 of 77

43. Lečenje Hidradenitis suppurativa je:

Question 43 of 77

44. Hipohidroze se mogu videti i kod:

Question 44 of 77

45. Atrofija kože predstavlja:

Question 45 of 77

46. Dijagnostika hipohidroza i anhidroza obuhvata:

Question 46 of 77

47. Distrofije kože su:

Question 47 of 77

48. Hiperhidroza pogoduje rastu i širenju dermatofita pa:

Question 48 of 77

49. Oboljenja apokrinih znojnih žlezda su:

Question 49 of 77

50. Etiologija anhidroza su:

Question 50 of 77

51. Etiologija apokrine bromhidroze su:

Question 51 of 77

52. Generalizovanu hiperhidrozu uzrokuju:

Question 52 of 77

53. Dermatološki status kod  lokalizovane hiperhidroze je:

Question 53 of 77

54. Hidradenitis suppurativa po definiciji je:

Question 54 of 77

55. Pacijenti sa apokrinom bromhidrozom:

Question 55 of 77

56. Sy Ehlers- Danslos je:

Question 56 of 77

57. Strije nastaju na mestu:

Question 57 of 77

58. Hipohidroze se ne mogu videti kod:

Question 58 of 77

59. Miliaria je:

Question 59 of 77

60. Dermatološki status Hidradenitis suppurativa nisu :

Question 60 of 77

61. Hidradenitis suppurativa lokalizovan je:

Question 61 of 77

62. Nastanku bakterijske infekcije kod Hidradenitis suppurativa pogoduju:

Question 62 of 77

63. Cutis laxa je oboljenje koje zahvata:

Question 63 of 77

64. Trakasti areali atrofične kože karakterišu:

Question 64 of 77

65. Kod Hidradenitis suppurativa hroničnu infekciju prati i:

Question 65 of 77

66. Dermatološki status Hidradenitis suppurativa su:

Question 66 of 77

67. Acrodermatitis chronica atrophicans je:

Question 67 of 77

68. Klinička slika Hidradenitis suppurativa je:

Question 68 of 77

69. Anhidroza je:

Question 69 of 77

70. Atrofična koža je:

Question 70 of 77

71. Kod hipohidroze i anhidroze bolesnici daju podatke o:

Question 71 of 77

72. Klinička slika Miliariae:

Question 72 of 77

73. Hidroze su grupa dermatoza koje karakteriše:

Question 73 of 77

74. Striae distensae se javljaju kod:

Question 74 of 77

75. Lokalizovana hiperhidroza se ne javlja:

Question 75 of 77

76. Kod hiperhidroze pacijenti daju podatke o:

Question 76 of 77

77. Lečenje hipohidroza i anhidroza obuhvata:

Question 77 of 77


 


– Advertisement –