Citologija

Uncategorized

1. Mesto sinteze proteina su:

Question 1 of 20

2. Koja od navedenih organela NIJE membranozna:

Question 2 of 20

3. Koja od navedenih nije membranozna organela?

Question 3 of 20

4. Statična populacija ćelija, kao što su neuroni, nalazi se u kojoj fazi ćelijskog ciklusa?

Question 4 of 20

5. Koja struktura je na bazi cilija?

Question 5 of 20

6. Šta od navedenog NIJE tačno:

Question 6 of 20

7. Matriks mitohondrija je:

Question 7 of 20

8. Šta je od navedenog najvažnije pri stabilizaciji ćelijske membrane?

Question 8 of 20

9. Mitohondrije imaju:

Question 9 of 20

10. Šta je apoptoza?

Question 10 of 20

11. Koja od navedenih organela učestvuje u obradi polipeptidnih lanaca?

Question 11 of 20

12. Šta se od navedenog ne može naći u ćelijskoj membrani?

Question 12 of 20

13. Lipidi se u ćelijskoj membrani nalaze u obliku:

Question 13 of 20

14. Šta od navedenog NIJE tačno?

Question 14 of 20

15. Koja od navedenih struktura sadrži mikrotubule:

Question 15 of 20

16. Koja od navedenih struktura se NE smatra inkluzijom?

Question 16 of 20

17. Koji od navedenih oblika ćelijskog transporta zahteva utrošak energije?

Question 17 of 20

18. Mikrovili su:

Question 18 of 20

19. Koja od navedenih organela igra ključnu ulogu u metabolizmu lipida?

Question 19 of 20

20. Nuklearna pora omogućava ulaz _____ i izlaz ______?

Question 20 of 20


 


– Advertisement –