Citologija

Uncategorized

1. Koja od navedenih struktura sadrži DNK?

Question 1 of 20

2. U kojoj od navedenih faza dolazi do crossing-overa?

Question 2 of 20

3. Koja od navedenih struktura se NE smatra inkluzijom?

Question 3 of 20

4. Šta od navedenog NIJE tačno?

Question 4 of 20

5. Koja od navedenih organela nije membranozna?

Question 5 of 20

6. Koja od navedenih organela učestvuje u translaciji?

Question 6 of 20

7. Debljina plazma membrane je:

Question 7 of 20

8. U koju grupu ćelija spadaju endotelne ćelije krvnih sudova?

Question 8 of 20

9. Sloj ugljenih hidrata koji se može naći na površini apikalnog dela ćelijske membrane nekih epitelnih ćelija se naziva:

Question 9 of 20

10. Koja organela je zadužena za sortiranje i pakovanje proteina unutar ćelije:

Question 10 of 20

11. Koja struktura predstavlja osnovu građe aksonema?

Question 11 of 20

12. Koja od navedenih struktura sadrži mikrotubule:

Question 12 of 20

13. Vezivanje ubikvitina za protein dovodi do:

Question 13 of 20

14. Kako se nazivaju ribozomi koji su nanizani na molekul iRNK?

Question 14 of 20

15. Mesto sinteze proteina su:

Question 15 of 20

16. Koja od navedenih organela ima detoksifišuće enzime:

Question 16 of 20

17. Šta od navedenog ne može aktivirati apoptozu?

Question 17 of 20

18. Šta od navedenog NIJE tačno?

Question 18 of 20

19. Statična populacija ćelija, kao što su neuroni, nalazi se u kojoj fazi ćelijskog ciklusa?

Question 19 of 20

20. Kasni endozomi se obično pretvore u:

Question 20 of 20


 


– Advertisement –