Uncategorized

1. Polisaharidna opna na površini ćelijske membrane je:

Pitanje 1 od 20

2. Vezivanje ubikvitina za protein dovodi do:

Pitanje 2 od 20

3. Koja od navedenih organela učestvuje u sintezi lipida?

Pitanje 3 od 20

4. Koja od navedenih organela učestvuje u sintezi ATP-a?

Pitanje 4 od 20

5. Koja od navedenih organela NIJE membranozna:

Pitanje 5 od 20

6. Koji od navedenih oblika ćelijskog transporta zahteva utrošak energije?

Pitanje 6 od 20

7. Statična populacija ćelija, kao što su neuroni, nalazi se u kojoj fazi ćelijskog ciklusa?

Pitanje 7 od 20

8. Zellweger-ov sindrom je posledica disfunkcije:

Pitanje 8 od 20

9. Šta od sledećeg možete sa sigurnošću reći o pacijentu ako njegovo tkivo pokazuje Barr-ovo Telo u blizini jedarne ovojnice?

Pitanje 9 od 20

10. Kinocilije su:

Pitanje 10 od 20

11. Mikrovili su:

Pitanje 11 od 20

12. Kako se nazivaju ribozomi koji su nanizani na molekul iRNK?

Pitanje 12 od 20

13. Koja od navedenih nije membranozna organela?

Pitanje 13 od 20

14. Šta je apoptoza?

Pitanje 14 od 20

15. Proces unošenja velikih hidrosolubilnih materija u ćeliju naziva se:

Pitanje 15 od 20

16. Uloga Goldžijevog kompleksa je:

Pitanje 16 od 20

17. Granulisani endoplazmatski retikulum (GER) na svojoj površini poseduje:

Pitanje 17 od 20

18. Lipidi se u ćelijskoj membrani nalaze u obliku:

Pitanje 18 od 20

19. Koja struktura je na bazi cilija?

Pitanje 19 od 20

20. Šta od navedenog NIJE tačno?

Pitanje 20 od 20